Anmeldelse:

Get your money's worth

Engangsmaterialerne i 'Stories from our Lives' kommer godt rundt om det man skal kunne i engelskfaget, styrker elevernes selvstændige arbejde og forbereder med forsigtigt på afgangsprøven. 

Publiceret

 

Fakta:

Stories from Our Lives - level 4, 5 og 6

Forfatter:  Lisbeth Skov Hansen

36,25 kroner per hæfte

56 sider per hæfte

Forlaget Delta

'Stories from our Lives' er en ny serie af engelsk træningshæfter, der indeholder tekster med glossering og tekstforståelsesopgaver til mellemtrinnet. I layout, format og pris minder hæfterne meget om Forlaget Deltas andre udgivelser af engangsmaterialer til sprogfagene. Dette materiale adskiller sig dog ved at omfatte arbejdet med alle fire kompetencer lytte, læse, skrive og tale, samt ved at opgaverne er bygget op om interessante alderssvarende temaer, der inviterer til samtale og refleksion.

Materialet kan anvendes til fællesundervisning i klassen, men læreren kan med fordel lade eleverne arbejde alene eller med makker, da der er god mulighed for differentiering. Hæftet kommer i tre sværhedsgrader og vejledningerne undervejs er fyldestgørende.

Hvert hæfte indeholder otte forskellige kapitler med hvert sit aktuelle tema. Elevernes forforståelse og ordforråd bliver aktiveret inden teksten læses via undre-spørgsmål, brainstorm på deres kendskab til temaet eller ved at skulle beskrive et billede. Derefter kan man vælge at scanne QR-koden til en udmærket højtlæsning. Hvis man ikke har adgang til elektroniske devices i undervisningen, kan eleverne fint læse teksten med en makker. De efterfølgende tekstforståelsesopgaver er varierede fra tema til tema og kan blandt andet indeholde quiz og multiple choice. Herefter følger opgaver der lægger op til skriftlig refleksion og senere samtale med en makker.

Det hele fungerer godt, materialet aktiverer eleverne til at arbejde selvstændigt, og da emnerne er relaterbare for børn, lægger det op til en naturlig fremdrift i arbejdet, godt hjulpet på vej af måden opgaverne er konstruerede på. Jeg synes også det er et plus, at dele af opbygningen minder om afgangsprøven, da det kan være med til at gøre eleverne fortrolige med arbejdsformen. 

Alt i alt er det et rigtigt godt materiale til prisen, jeg vil særligt fremhæve kvaliteten og helheden, der samlet får det til at føles som et win-win.

Powered by Labrador CMS