Engelsklærernes 5 kreative tip til at tackle ChatGPT og AI i undervisningen

For tre engelsklærere giver det ingen mening at forbyde brug af kunstig intelligens i undervisningen. Derfor har de fundet på forskellige måder at håndtere det på, både for at gøre det nemmere at afsløre snyd, og for at lære eleverne at bruge værktøjerne hensigtsmæssigt og korrekt. Læs deres råd her.

Publiceret Senest opdateret

Der er både nye muligheder og udfordringer med kunstig intelligens, og særligt det populære værktøj ChatGPT. 

Folkeskolen.dk/engelsk har spurgt tre lærere, hvordan de håndterer udfordringerne. Læs med her, hvor de deler konkrete metoder til at afsløre snyd og til at bruge værktøjerne i undervisningen.

1: Personliggør opgaven for at snyde AI.

Inger Bie

Lærer på Havrehedskolen
Underviser i engelsk på 6.-9. klassetrin

”Det er mit bedste bud i forhold til at kunne teste, hvad eleverne rent faktisk kan. Jo mindre vidensbaseret opgaven er, jo sværere er det for eleven at lave en troværdig aflevering via ChatGPT”.

Sådan siger lærer Inger Bie, der dog stadig synes, ChatGPT kan levere skræmmende gode resultater. 

Mere personlige opgaveformuleringer kan være at skulle skrive et brev med refleksioner om undervisningsemnet, et essay, der inddrager et familiemedlem, eller en evaluering af undervisningen, der inddrager eksempler fra lektioner.

2: Brug som lærer AI til forberedelse.

”Jeg er på ingen måde bange for AI. Jeg ser mulighederne i det. Selvfølgelig skal vi lære eleverne at bruge det hensigtsmæssigt, men det bedste jeg som lærer kan gøre, er næsten at øve mig i det selv”.

Kenneth Sørensen

Lærer på Buddinge Skole, underviser i engelsk i indskoling og på mellemtrin.

Kenneth Sørensen har blandt andet selv brugt AI til at lave multiple choice-spørgsmål til tekster, og få inspiration til undervisningsplaner. Han har også fået AI til at transskribere youtube-videoer samt at lave undervisningsmateriale til ’Peppa Pig’ på tre forskellige faglige niveauer.

 

Et af Kenneth Sørensens yndlings-AI-værktøj, der er nemt at bruge til undervisningsforberedelse, udover den oprindelige ChatGPT, er MagicSchool AI. Værktøjet har folde-ned faner, hvor man kan stjernemarkere dem, man oftest bruger. Man kan fx vælge Proofreader med fokus på stavning, eller Studentwork til feedback. Værktøjet sparer dig for besværet med at prompte f.eks. ChatGPT.

SkoleGPT lagrer ikke data

For at gøre det nemt for lærere og elever at eksperimentere med AI i skolen, har  Future Classroom Lab og CFU ved Københavns Professionshøjskole udviklet SkoleGPT. Modsat det populære ChatGPT og alle mulige andre hjemmesider på internettet, gemmes data ikke på SkoleGPT. 

"SkoleGPT er et forsøg på at skabe en open source, gratis og sikker generativ AI, der kan bruges i skolens undervisning. Som lærer kan du altså trygt inddrage ressourcen, når du arbejder med teknologiforståelse og tager de kritiske dialog med dine elever om brug af AI som værktøj", skriver udviklerne på deres hjemmeside.

”Vi prøvede det i fagligt forum på skolen, og der fik vi MagicSchool AI til at give feedback på få minutter. Jeg ville helt klart gøre det, hvis jeg var i udskolingen. Det sparer helt klart en masse rettetid, hvor jeg så primært skal stille mig kritisk til AI’ens forslag til rettelser og ellers indholdet af elevens tekst".

3: Brug AI i undervisningen, også i indskolingen.

Idéer til øvelser med AI:

- Prompt ChatGPT sammen, og gennemgå derefter afleveringen. Eleverne er på den måde med til spotte fejl og faldgruber, og du kan som lærer være helt gennemsigtig omkring, hvordan du ville kunne gennemskue, at der var blevet snydt.

- Lav øvelser, hvor I får ChatGPT til at lave delelementer af en opgave eller forberedelse til en opgave. Hvor giver det mening at bruge AI, hvor det ikke er snyd? Måske kan maskinen lave en opsummering af undervisningsemnet til eleven, der på den måde kan blive inspireret til at komme i gang med opgaven?

- I indskolingen kan du prompte en AI-billedgenerator til at lave billeder eller få chatGPT til at lave simple tekster, og det kan føre til sjove fejl og gode samtaler med de helt unge elever, der snart selv skal lære maskinerne at kende. På den måde kan du opdrage eleverne og vise dem, hvor faldgruberne er.

4. Få styr på, om eleverne snyder

Maria-Freya Laulund

Lærer på Alminde-Viuf Fællesskole i Kolding, underviser i engelsk på 4. og 8. årgang.

”Værktøjerne bliver bedre og bedre, men der er alligevel ofte ord og vendinger, der afslører eleven”, siger lærer Maria-Freya Laulund. 

En måde at afsløre snyd på er at finde de ord og vendinger, som virker mistænkelige. Tal med eleven om dem, lad dem forsøge at forklare deres valg og hvorfor de har skrevet som de har. 

"Jeg har så oplevet at de ikke ved hvad ordene og vendingerne betød og de så måtte krybe til korset og fortælle at de ikke selv har lavet det", Maria-Freya Laulund. 

Hun råder også til at bruge redigeringshistorikken i online-versionen af Word. Hvis eleverne bruger det, kan du hurtigt få et overblik over, om opgaven er skrevet gradvist, eller om der pludselig er sat en tekstblok ind.

”Jeg sad og kiggede på en elevs redigeringshistorik, og det var helt tydeligt, at hun var begyndt i dokumentet lige efter hun havde fået opgaven, hvor hun fik skrevet en linje. Derfor gik der mange dage, uden hun rørte ved dokumentet. Og så dagen inden aflevering kom der pludselig en hel aflevering ind i dokumentet. Og der var ikke blevet rettet et eneste ord”, fortæller Maria-Freya Laulund.

5: Brug AI til at rette elevernes afleveringer

Brug ChatGPT eller MagicSchool AI til at korrekturlæse og give feedback på skriftlige afleveringer. Gå dem selv igennem bagefter for at komme eventuelle fejl i forkøbet – ligesom du ville sige til eleverne, at de skulle gøre.

”Vi prøvede det i fagligt forum på skolen, og der fik vi MagicSchool AI til at give feedback på ti minutter. Jeg ville helt klart gøre det, hvis jeg var i udskolingen. Det sparer helt klart en masse rettetid”.