”Når man står med sådan en sag, kan man ofte komme til at føle, at man gerne ville have gjort endnu mere for at hjælpe eleven og familien. Derfor synes jeg, det er rart at have en handleplan. Hvis jeg har gjort, hvad der står i den, så ved jeg, at jeg har gjort et godt arbejde”, siger lærer Kasper Kilde Rasmussen om kommunens handleplan.

Her hjælper handleplan lærere, når en elev er blevet digitalt krænket

Flere og flere elever oplever at blive digitalt krænket. En nordjysk kommune har lavet en handleplan for at klæde lærere og forældre bedre på til at hjælpe elever, der for eksempel får delt et nøgenbillede. 

Publiceret

”Situationerne handler ofte om, at en elev har delt et nøgenbillede, eller at de er blevet groomet af andre til at dele intime billeder af dem selv. Men vi er også begyndt at opleve, at elever har fået tilsendt billeder, hvor deres ansigter er blevet redigeret ind på pornografisk materiale”, fortæller Kasper Kilde Rasmussen er SSP-kontaktlærer på Skolecenter Jetsmark i Jammerbugt Kommune. 

Skolen har omkring 600 elever og oplever tre til fire gange om året, at en elev er blevet digitalt krænket.

Skolecenter Jetsmark er langtfra den eneste skole, der skal bruge tid og kræfter på at håndtere digitale krænkelser. Ifølge en rapport fra Det Kriminalpræventive Råd har 36 procent af landets grundskoler haft en eller flere episoder inden for det seneste år, hvor en elev har været udsat for ulovlig billeddeling.

Rapporten påpeger, at mange skoler har svært ved at håndtere de digitale krænkelser, og halvdelen af de adspurgte skoleledere fortæller, at de er usikre på, hvad skolen egentlig er forpligtet til at gøre ifølge lovgivningen i sager om digitale krænkelser.

Elevernes fortrolighed kan nemt forsvinde

I Jammerbugt Kommune har man forsøgt at støtte lærerne i at håndtere digitale krænkelser. Det har man blandt andet gjort ved at udgive en handleplan. 

Her er råd om, hvordan man taler med elever om digitale krænkelser, og hvordan man vurderer, om en krænkelse skal anmeldes til politiet.

Handleplanen er blandt andet skrevet af SSP-konsulent Jesper Mørkholt, der kalder det alfa og omega, at lærere og andre fagpersoner kan udstråle handlekraft og ro, hvis en elev betror sig om en digital krænkelse.

”Børn er ofte meget pinligt berørte over situationen, især hvis det handler om et nøgenbillede, der florerer rundt af dem. Mange tør derfor ikke at fortælle deres forældre om problemet, men vælger i stedet at betro sig til en lærer”, siger han.

”Hvis læreren kommer til at virke usikker, kan fortroligheden forsvinde som dug fra solen. Vi har desværre gamle eksempler i kommunen, hvor elever alligevel ikke har villet fortælle om en digital krænkelse, fordi læreren ikke vidste, hvordan de skulle håndtere det”, fortæller Jesper Mørkholt.

Jesper Mørkholt er SSP-konsulent i Jammerbugt Kommune. Sammen med kollegaer fra Hjørring Kommune, har han skrevet kommunens handleplan for digitale krænkelser. Udover at beskrive, hvordan fagpersoner og forældre skal håndtere en digital krænkelse, er der også nyttige links til hjemmesider, der kan guide til, hvordan man sletter billeder eller anmelder ulovlig billeddeling på sociale medier.

På Skolecenter Jetsmark er Kasper Kilde Rasmussen glad for, at han har handleplanen at tage udgangspunkt i, når han står med en sag om digitale krænkelser.

”Når man står med sådan en sag, kan man ofte komme til at føle, at man gerne ville have gjort endnu mere for at hjælpe eleven og familien. Derfor synes jeg, det er rart at have en handleplan. Hvis jeg har gjort, hvad der står i den, så ved jeg, at jeg har gjort et godt arbejde”, siger han. 

Undervisning i digitale krænkelser

Ifølge SSP-konsulent Jesper Mørkholt har der været en stigning i antallet af digitale krænkelser i Jammerbugt Kommune. I 2022 havde kommunen 15 anmeldte sager.

”Men det er jo kun toppen af isbjerget. Der er rigtig mange unge, der ikke fortæller det til nogen, hvis de får delt et billede mod deres vilje. Derfor laver vi også forebyggende arbejde ude på skolerne”, fortæller han.

Jesper Mørkholt besøger blandt andet kommunens 8. klasser for at snakke om lovgivningen i forhold til at besidde og videredele billeder af andre. 

Han er også forbi 6. klasse. Her får eleverne et spørgeskema, hvor de blandt andet skal svare på, om de har oplevet at blive opfordret til at sende et nøgenbillede. Typisk svarer 20 til 25 procent af eleverne i en klasse ja.

Bliv klogere på digitale krænkelser og få hjælp

  • Du kan finde hele Jammerbugt Kommunes handleplan for digitale krænkelser på SSP-Jammerbugts hjemmeside.
  • Du kan også finde råd og få vejledning om digitale krænkelser som fagperson hos Red Barnets Slet Det Rådgivning.

”Det er primært fremmede eller robotter, der spørger efter nøgenbilleder. Men der er også nogle, der er blevet spurgt at nogen, de kender”, siger han.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen præsenterer han for klassens forældre en uge efter, at han har været på besøg. Mange forældre bliver overrasket over resultatet, fortæller Jesper Mørkholt.

”På mødet fortæller jeg, hvordan forældrene kan bruge SSP. Og så henviser jeg også til vores handleplan for digitale krænkelser. Den er nemlig også skrevet til forældrene”, siger han. 

Skriv alle detaljerne ned

Lærer Kasper Kilde Rasmussen henviser også altid forældrene til kommunens handleplan, hvis deres barn har været udsat for en digital krænkelse.

”Forældrene kan være meget oprevne over situationen. Her kan handleplanen være et godt værktøj til at give dem overblik over, hvad der kommer til at ske fremadrettet, og hvad de selv skal huske at gøre”.

Her kan forældrene læse sig til, at de bliver anbefalet at skrive logbog, hvor de skal beskrive hændelsesforløbet og gemme nødvendige screendumps fra hjemmesider og samtaler på sociale medier.

”Hvis det ender med en anmeldelse til politiet, kan der godt gå et stykke tid, før familien kommer til afhøring. Derfor kan det være godt at notere så mange detaljer som muligt i starten, så man kan huske dem senere”, forklarer Kasper Kilde Rasmussen. 

”Måske er der nogen, der tænker, at vi i folkeskolen burde koncentrere os om undervisningen i stedet for at bruge energi på digitale krænkelser, der er sket i fritiden. Men skolen er så stor en del af elevernes sociale liv, at vi ud fra mit synspunkt bliver nødt til at tage ansvar i de her sager”, siger SSP-kontaktlærer på Skolecenter Jetsmark Kasper Kilde Rasmussen.

Hav et ekstra øje på eleven bagefter

Står man med en elev, der er blevet digitalt krænket, er det vigtigt at handle hurtigt, understreger Kasper Kilde Rasmussen. 

Jo længere tid et nøgenbillede for eksempel har til at blive videredelt, jo sværere bliver det at sikre, at billedet forsvinder igen fra internettet.

Men det er mindst lige så vigtigt at have et vågent øje på den elev, der blevet udsat for en digital krænkelse, når handleplanen er fulgt til dørs.

”De fleste børn er faktisk gode til at håndtere det i nuet. Men tit sker der noget over tid, hvor de for eksempel bliver bange for, om billedet kunne blive delt igen”, siger Kasper Kilde Rasmussen.

”Det er vigtigt, at man er opmærksom på børnene et godt stykke tid efter. Nogle kommer fra resursestærke hjem, hvor de kan tale med deres forældre om bekymringerne. Men det er ikke alle, der kan det. Her kan det være godt for eleven at have en på skolen, de kan vende deres tanker med”.