Skatteøen musical på Sølystskolen i Egå.

Dansk Teater: Mange skoler udsulter drama i hverdagen

Øget fokus på læsning og skrivning i dansk og kravet om daglig bevægelse har været med til at skubbe skoleforestillinger ud af undervisningen, beklager brancheorganisationen Dansk Teater.

Publiceret Senest opdateret

Drama byder på fordybelse, udfordrer elevernes evne til at sætte sig i andres sted og bringer dem i en situation, hvor de arbejder sammen. Det giver så værdifuld læring, at drama bør have højere prioritet i skolen, anbefaler Peter Mark Lundberg, direktør i branche- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Teater.

”Som vi hører det, kan skoler med tradition for at arrangere forestillinger godt finde penge og ildsjæle. Det er ærgerligt, at det ikke sker alle steder, for drama giver mulighed for at få stort set alle fag i spil. Samtidig er en forestilling noget af det, eleverne husker fra deres skoletid”, siger Peter Mark Lundberg.

Der er flere årsager til, at drama bliver nedprioriteret, både i den almindelige undervisning og i form af skoleforestillinger, vurderer han.

”Drama er traditionelt knyttet til danskfaget, men her er øget fokus på, at eleverne skal lære at læse og skrive, og så er det at lære at udtrykke sig røget ud. Kravet om 45 minutters daglig bevægelse har også været med til at skubbe det at blive bevæget væk. Ikke alle lærere har tid til gennem drama at dyrke, at eleverne kommer i kontakt med deres følelser og lærer at sætte sig i andres sted gennem en rolle. Derfor får eleverne ikke den oplevelse, at de kan lykkes i drama, selv om de måske ikke er dygtige i de boglige fag”.

Drama er godt for elevernes trivsel og gavner derfor inklusion, påpeger direktøren.

”Forskning viser, at det højner elevernes trivsel og læring i andre fag at arbejde med drama. Hvor man i idræt lærer at løbe hurtigt, lærer man i drama at løbe langsomt, og det er måske grunden til, at det er så effektfuldt, især i en tid med mange forjagede børn”.

En af udfordringerne er, at drama er blevet nedprioriteret på læreruddannelsen, så interessen bliver ikke vakt for at undervise i det. Samtidig mangler der tilbud om efteruddannelse til lærere.

”Det er let at sige, at staten skal investere i børn og unges praktiske møde med kunst og kultur, for vi kan se, at det lykkes at arrangere teaterforestillinger på skoler, hvor der er vilje til det. Men hvis vi skal have flere til at arbejde med drama, skal der et kompetenceløft til blandt lærere og også blandt skuespillere. De vil ofte have tid til at undervise om dagen, men de skal klædes pædagogisk på til at møde børn”, siger Peter Mark Lundberg