Den fyringstruede Thomas Rømer ved Folkemødet på Bornholm i 2022

Debat: Protest mod DPU's varsel om fyring af lektor Thomas Aastrup Rømer

40 har underskrevet nedenstående protestbrev til Aarhus Universitet. Den varslede fyring af Thomas Rømer bør tages op til grundig genovervejelse, skriver de

Publiceret Senest opdateret

Til Aarhus Universitet og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Att.:

Rektor Brian Bech Nielsen,

Bestyrelsesformand Birgitte Nauntofte,

Dekan Johnny Laursen,

Institutleder Claus Holm

Undertegnede protesterer hermed over, at lektor Thomas Aastrup Rømer er varslet fyret fra sit job på DPU, Aarhus Universitet.

Der er ikke fremført nogen saglig grund til, at netop Thomas Rømer er én af de seks fyringsvarslede ud af mere end hundrede forskere på DPU og flere tusinde på AU. Da han af mange og altså også undertegnede anses for at være en stor faglig kapacitet inden for dansk forskning i pædagogik og uddannelse, og én af instituttets vigtigste stemmer i den offentlige debat, bør den varslede fyring genovervejes.

RØMER ER EN ORIGINAL OG DIVERGENT TÆNKER. Gennem en lang række bøger og artikler har han opbygget sin egen originale tings-orienterede pædagogiske filosofi, der trækker på nogle af de helt nye strømninger inden for filosofien, og kombinerer dem med klassiske tanker om skolen som institution.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Thomas Aastrup Rømer er en stor kapacitet, når det gælder forskning i pædagogikkens ideer og historie. Han undersøger pædagogiske fænomener ud fra mange slags strømninger: politiske, økonomiske, pædagogiske, kulturelle, religiøse og åndelige. Han undersøger forskydninger i sprog og formuleringer. Senest har han udgivet ”Skolens formål – dannelse, splittelse og uniformativering” om skolens formål, hvor han udfolder de fine ideer og traditioner, som dansk skole og pædagogik er båret af, og beskriver den deroute, den pædagogiske forskning og uddannelsespolitikken har taget de senere år. Bogen beskrives af flere fagfæller som ”et hovedværk” i dansk pædagogisk litteratur. Hans store forfatterskab taler i øvrigt for sig selv.

SOM UNDERVISER har han for mange studerende haft stor og afgørende betydning. Adskillige tidligere studerende har udtrykt taknemmelighed over at have haft Rømer som underviser og vejleder. Han har for mange lærere og pædagoger været en tydelig inspiration, der har givet ord og begreber til en kritisk tænkning og samtale, der bl.a. har bidraget til at modvirke konceptualiseringen og instrumentaliseringen af skolen og de pædagogiske institutioner, og som i stedet har sat begreber som dannelse og kundskaber i centrum for samtalen om pædagogikken.

Desuden har han siden sin ansættelse på DPU for 14 år siden gjort sig den ulejlighed at deltage i den offentlige pædagogiske debat med både indsigtsfulde, krast polemiske og skønt poetiske indlæg og kommentarer.

THOMAS RØMER MESTRER NOGET SÅ SJÆLDENT som at tænke, tale og skrive smukt om pædagogisk filosofi og undervisning. Han har i ekstraordinært omfang formået at få sin forskning, sine redegørelser og sine synsvinkler ud blandt kolleger, lærere og andre, der arbejder med praktisk pædagogik. Ja, endda blandt lægfolk er hans forskning og tænkning kendt.

Men Rømer er også en skarp og somme tider kompromisløs og vedholdende debattør. Han er en stærk kritiker af instrumentalisering af didaktikken, af konkurrencestatspædagogikken, læringsmålstyringen, konceptpædagogikken og af magtstrukturerne i dansk pædagogik. Han sætter ofte navn og adresse på kritikken, så den får retning og kan modsvares, men den handler altid om sagen og er i den forstand ikke personlig.

DPU-ledelsen har ikke givet Thomas Rømer, der i sin 14-årige ansættelse har gjort stor fyldest og sat sig varige spor i dansk pædagogik, en personlig begrundelse for fyringsvarslet. Det gør det endnu sværere at forstå logikken i, at et institut for pædagogik kan undvære en kapacitet som Thomas Aastrup Rømer.

Aarhus Universitet og DPU bør værne om en i særklasse dygtig, arbejdsom og original forsker, tænker, forfatter, debattør og underviser som Thomas Rømer. Ikke kun for Rømers skyld, ikke kun for instituttets og universitetets skyld, men for alles skyld.

Vi håber, I vil tage opsigelsen op til grundig genovervejelse.


Venlig hilsen

For undertegnede:

Erik Schmidt, redaktør, tidl. lærer

Niels Jakob Pasgaard, lektor, VIA

Ann Arleth, lærer

Caroline Holdflod Nørgaard, lærerstuderende, forperson for Lærerstuderendes Landskreds

Kirsten Margrethe Andersen, lektor, læreruddannelsen i UC Syd

Keld Skovmand, seniorforsker, PhD, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Asger Sørensen, lektor, DPU, Aarhus Universitet

Svend Brinkmann, professor, Aalborg Universitet

Stig Broström, professor emeritus, DPU

Mikael Busch, lektor ved Kolding Gymnasium og medlem af GL's hovedbestyrelse

Lonni Østergaard, lærer og cand.pæd.

Vibecke Møgelbjerg Andersen, lærer

Rasmus Alenkær, pædagogisk psykolog, aut., PhD

Thorkild Thejsen, journalist, cand. pæd., fhv. chefredaktør, fagbladet Folkeskolen

Carolina Magdalene Maier, fhv. MF og undervisningsordfører for Alternativet

Helge Rasmussen, journalist, tidl. lærer

Simon Malkenes, stipendiat, forfatter og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Norge

Michael Böss, dr.phil., historiker og lektor emeritus ved Aarhus Universitet

Jørgen Schirmer Nielsen, fhv. konsulent i Børn- og skoleafdelingen, Randers Kommune

Philip Preusse, lektor, HFC Efterslægten

Sigrid Jørgensen, lektor

Niels Chr. Sauer, tidl. lærer

Klaus Nielsen, professor, Aarhus Universitet

Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet og formand for foreningen Åndsfrihed

Henrik Steffens, lærer, kredsstyrelsesmedlem Silkeborg Lærerforening

Mette Frederiksen, lærer, foredragsholder

Charlotte Birk Bruun, specialpædagogisk konsulent, ViSP Kommunikationscenter

Helle Birgitte Ravnborg, lærer

Thora Hvidtfeldt Rasmussen, tidl. lærer

Trine Oxvig, børnefaglig konsulent, cand. mag. pæd.

Dion Rüsselbæk Hansen, lektor, Syddansk Universitet

Brian Degn Mårtensson, forstander Sorø Fri Fagskole

Egon Clausen, forfatter, fhv. redaktør

Morten May, skoleleder, Byens Skole

Stinus Storm Mikkelsen, lektor i pædagogik og almendidaktik, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Jytte Irene Møller, lærer, mentor og praktikvejleder

Benjamin Laier, lektor i pædagogik og didaktik, Københavns Professionshøjskole

Anders Thorsen, lærer

Carsten Fogh Nielsen, ekstern lektor hos Syddansk Universitet

Karin Kurtzweil, lærer