Maria Roslund er fysioterapeut og en af de sosu-undervisere, der er frustreret og føler sig tromlet over. Østre Landsret fastslog den 16. januar, at Danmarks Lærerforening har aftale- og forhandlingsretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre på landets sosu-skoler.
Maria Roslund er fysioterapeut og en af de sosu-undervisere, der er frustreret og føler sig tromlet over. Østre Landsret fastslog den 16. januar, at Danmarks Lærerforening har aftale- og forhandlingsretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre på landets sosu-skoler.

DLF om sosu-undervisere:
”Nu skal vi i gang med at bygge bro og skabe forståelse"

Langt fra alle ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre på sosu-skolerne er tilfredse med, at Danmarks Lærerforening har fået stadfæstet forhandlingsretten på deres vegne. ”Via dialog og handlinger skal vi gøre os fortjent til deres tillid”, lyder det fra Morten Refskov, formand for Overenskomstudvalget i DLF.

Publiceret Senest opdateret

”Magtarrogance”. ”Tvang”. ”Det ved de ikke en skid om”. ”Afgørelsen vil forringe kvaliteten af vores sosu-uddannelser”. ”Vi mister en masse viden inden for terapeut- og rehabiliteringsområdet”.

Sådan lød nogle af kommentarerne på Facebook, da Folkeskolen den 16. januar offentliggjorde artiklen ”Dom: Danmarks Lærerforening beholder forhandlingsret for sosu-undervisere”.

For mange ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på landets sosu-skoler ærgrer sig over, at Akademikerne tabte sagen i Østre Landsret om aftaleretten for de tre faggrupper.

Men retten har talt og slået fast, at det fortsat er Danmarks Lærerforening, der kan indgå aftaler for de tre faggrupper. En praksis, der har været gældende siden den 1. januar 2020.

Et undervisningsfællesskab

Morten Refskov, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, er glad for resultatet, både fordi der efter mere end tre år endelig er kommet en afklaring på spørgsmålet, og fordi han mener, at forhandlingsretten ligger et godt sted hos DLF.

”DLF har en lang erfaring med at forhandle rammer og lave aftaler for undervisere og lærere – og uanset baggrund så er vi alle undervisere på sosu-skoler, og jeg er helt overbevist om, at vi kan tage godt vare på de tre faggrupper”, siger Morten Refskov.

”Vi er en meget større fagforening med væsentlig større muskler, men vi skal også være ydmyge og tage alvorligt, at nogle mener, at Danmarks Lærerforening ikke er det rigtige sted for dem. Nu skal vi via dialog og handlinger gøre os fortjent til deres tillid – vise dem, at de træder ind i et undervisningsfællesskab, som løfter deres vilkår og rammer,” fortsætter han.

Under DLF’s tillidsrepræsentant

Men hvad betyder det egentlig, at aftale- og forhandlingsretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ligger hos Danmarks Lærerforening?

Det betyder, at Danmarks Lærerforenings tillidsrepræsentant lokalt ude på sosu-skolerne er tillidsrepræsentant for de tre faggrupper.

Det er dermed DLF’s tillidsrepræsentanter, der skal forhandle de tre gruppers løn med ledelsen, det er dem, der bliver orienteret om afskedigelser, og som skal hjælpe dem, hvis de kommer i problemer.

Morten Refskov understreger, at de tre faggrupper fortsat kan være medlemmer hos Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen.

”Vi har foreningsfrihed i Danmark, så der er er ingen tvang, og vi har ingen problemer med, at de bliver ved med at være medlem af de tre foreninger”, understreger Morten Refskov.

Ingen tvang eller dobbeltorganiseringsaftale

Hvor der i optakten til retssagen blev talt om en mulig dobbeltorganiseringsaftale mellem Danmarks Lærerforening og de tre andre fagforeninger, er det ikke længere på tegnebrættet.

”En dobbeltorganisationsaftale var i spil, da vi prøvede at forlige retssagen, men det er ikke noget, vi arbejder for længere”, fortæller Morten Refskov.

Under alle omstændigheder må de tre medlemsgrupper gerne være medlemmer både af Danmarks Lærerforening og deres hidtidige fagforening.

”Det kan måske sammenlignes lidt med, at vi har mange lærere i Danmarks Lærerforening, som også er med i en anden forening som for eksempel Dansklærerforeningen. Så de på den måde har ét ben i den fagforening, som forhandler deres vilkår og ét ben i et fagligt fællesskab, hvor de kan få målrettede tilbud i forhold til deres faglige identitet”, forklarer han.

Kan ikke udtages til konflikt

Ønsker man ikke at være medlem hos Danmarks Lærerforening, skal man være klar over, at man dermed ikke kan deltage i faglige klubmøder og heller ikke kan være med i processen om at udtage overenskomstkrav.

”Vores tillidsrepræsentanter vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe fysioterapeuter, ergoterapeuter og jordemødre ude lokalt på skolerne, men hvis de ikke er medlemmer af Danmarks Lærerforening, er rækkevidden begrænset, og de kan for eksempel ikke trække på juridisk bistand fra DLF”, forklarer Morten Refskov.

Uden et medlemskab af Danmarks Lærerforening vil ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på sosu-skolerne heller ikke kunne blive udtaget til konflikt. For er man ikke medlem af den forhandlingsberettigede organisation, kan man hverken blive udtaget til strejke eller blive lockoutet.

En gruppe på 142 undervisere

Da retssagen blev anlagt af Akademikerne i november 2019, var der tale om 100 ergoterapeuter, 40 fysioterapeuter og to jordemødre, der arbejdede på sosu-skolerne.

”Med forbehold for, at jeg ikke er bekendt med, hvordan stillings- og medlemsudviklingen har været i perioden, er der tale om potentielt mellem 100 og 150 nye medlemmer hos DLF,” fortæller Morten Refskov.

Nogle af de 142 undervisere har allerede meldt sig ind hos DLF, men foreningens nuværende medlemssystem kan desværre ikke give så detaljerede oplysninger, så man kan sige, hvor mange der er tale om.

Totalt har Danmarks Lærerforening i dag 363 medlemmer på sosu-skolerne. Da Folkeskolen åbnede det faglige netværk for sosu-undervisere, folkeskolen.dk/sosu, i november 2019, havde DLF 326 medlemmer på sosu-skolerne.

Føler sig tromlet og usikker

Maria Roslund er en af de sosu-undervisere, der er frustreret og føler sig tromlet af retssagens udfald. Hun er fysioterapeut, men har arbejdet som underviser på sosu-skoler i snart 10 år – de seneste syv år på SOSU H, afdeling Brøndby.

”Selvom jeg arbejder som underviser, så er min fagidentitet fysioterapeut, og jeg synes, det er mærkeligt, at den fagforening, der repræsenterer mit fag, ikke må bistå mig og forhandle for mig”, siger Maria Roslund.

Lige nu føler hun sig som en satellit i et system, hun ikke passer ind i.

”Jeg føler mig lidt placeret mellem to stole, og jeg er enormt usikker på, hvad jeg skal, og hvad det her betyder. For selvom vi har foreningsfrihed, føler jeg mig alligevel tvunget over i en fagforening, som jeg ikke føler, jeg hører til i”, fortæller Maria Roslund.

Bange for at miste fagidentitet

Indtil videre ser Maria Roslund tiden an, og foreløbig bliver hun i Danske Fysioterapeuter. For selvom hun er underviser, er hun ansat på sine kompetencer inden for rehabilitering, træning af ældre, fysiologi og anatomi – det at være fysioterapeut.

”Hvis jeg skifter til Danmarks Lærerforening, vil jeg føle, at jeg mister noget af min identitet som fysioterapeut. Jeg vil miste mit medlemsblad, min adgang til relevante kurser, min adgang til fysio.dk – jeg vil miste hele min tilgang til den nyeste viden inden for mit fag”, mener Maria Roslund.

Hun er også usikker på, hvad der sker med hendes a-kasse og pensionsselskab, hvis hun skifter fagforening.

”Skal alt det så også flyttes? Og hvad hvis jeg så skifter job – stopper med at være underviser – skal jeg så skifte hele baduljen tilbage igen”, spørger hun.

Foreløbig har hun skrevet til Danske Fysioterapeuter og foreslået, at de kunne lave en form for passivt medlemskab – til en billigere pris. For de berørte medlemmer.

Vi skal bygge bro

Morten Refskov kan sagtens forstå, at nogle er nervøse for at miste et fagligt fællesskab.

”Mange af dem er inde i et skisma omkring deres faglige identitet, og det kan vi ikke tage fra dem. Nu må vi i gang med at bygge bro og skabe en forståelse for, hvad det er DLF kan tilbyde dem”, siger han.

I forhold til a-kasse og pensionsselskab fortæller Morten Refskov, at pensionsindbetalingen siden den 1. januar 2020 er sket til Lærernes Pension. Han anbefaler, at man flytter sin samlede opsparing derover. Måtte man på et senere tidspunkt skifte tilbage, må man så flytte opsparingen igen, men det er ret uproblematisk, forklarer han.

Folk, der allerede var ansat pr. 31. december 2019, kan som en personlig ordning fortsat få pensionen indbetalt til Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

”Med hensyn til a-kasse er der frit valg, og her må man overveje, hvor man føler sig bedst hjemme. Lærernes A-kasse er helt oplagt, hvis man forestiller sig at fortsætte som underviser”, mener Morten Refskov.

Meldt ud af FH

At Danmarks Lærerforening overhovedet har fået aftale- og forhandlingsretten over fysioterapeuter, ergoterapeuter og jordemødre ansat på landets sosu-skoler skyldes, at Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen i 2019 meldte sig ud af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og også ud af Centralorganisationen af 2010 (CO10).

I stedet meldte de tre fagforbund sig ind i en anden central- og hovedorganisation, Akademikerne (AC), som dog ikke har forhandlingsret på sosu-skolerne. Da CO10 er forhandlingsorganisation for en lang række faglige organisationer på det statslige område, herunder sosu-skolerne, kunne forhandlingsretten ikke længere varetages af de tre fagforbund.

Derfor overdrog CO10 forhandlingsretten for medlemmer af de tre fagforbund til Lærernes Centralorganisation (LC) – og i dagligdagen ude på skolerne til Danmarks Lærerforening.

Powered by Labrador CMS