OK24

Overenskomst­afstemningen åbner efter påske

Fra den 3. april kl. 8 om morgenen og frem til den 14. april om aftenen kan medlemmer af Lærerforeningen deltage i urafstemningen om de offentlige overenskomstaftaler online. 

Publiceret Senest opdateret

Alle overenskomstaftaler er forhandlet på plads, og forligsmand Lise-Lotte Nilas har sendt et samlet mæglingsforslag for det kommunale og regionale område til afstemning. Men i Lærerforeningen åbner afstemningen først efter påskeferien. Fra den 3. april kl. 8 om morgenen og frem til den 14. april ved midnat kan medlemmerne af Lærerforeningen  deltage i urafstemningen om lærernes overenskomster. Som stemmeberettiget vil du modtage en email med link til afstemningen. Alternativt bliver der også adgang til at logge sig ind via Lærerforeningens hjemmeside dlf.org.

Det er dog ikke alle medlemmer, der kan deltage i overenskomstafstemninger. Medlemmer af Skolelederforeningen, lærerstuderende, pensionerede lærere og ansatte på private/selvejende arbejdspladser med særskilt overenskomst med DLF kan ikke deltage. Der er urafstemning om overenskomsten med kommunerne og overenskomsten med regionerne. Og så er der en vejledende afstemning blandt medlemmer, der er ansat på en statslig overenskomst. Det gælder for eksempel lærere på privat gymnasiers grundskoler, sosu-skoler og Røde Kors-skoler. Men her er det Lærerforeningens hovedstyrelses repræsentanter i Lærernes Centralorganisation, der på baggrund af afstemningsresultatet tager stilling til overenskomstaftalen.  

Sammenkædning

Overenskomstafstemningerne i 2024 adskiller sig fra det sædvanlige ved, at overenskomstaftalerne på henholdvis det kommunale og det regionale område er kædet sammen i ét fælles mæglingsforslag . Det er altså det samlede resultat for medlemmer af FH’s medlemsorganisationer, der afgør, om forliget kan godkendes og overenskomsterne træde i kraft. Det betyder også, at det ikke er Lærerforeningen, der som normalt offentliggør resultatet, når afstemningen er slut. Det bliver i stedet Forligsinstitutionen, som i løbet af eftermiddagen mandag den 15. april meddeler resultatet.