DLF har udviklet materiale, som skal sætte gang i medlemmernes diskussioner om arbejdsvilkår - og fra hele landet kan lærerne så sende deres bud på vigtige opgaver ind til Lærerforeningen i København.

Før OK24: Nu skal der tales arbejdsvilkår i lærerkredse og faglige klubber

Hvilke vilkår kan og skal fikses ved overenskomstforhandlingerne, og hvilke skal man arbejde med andre steder? De overvejelser vil Lærerforeningen gerne inddrage medlemmerne mest muligt i, og derfor begynder medlemsdebatten op til OK24 allerede nu.

Publiceret Senest opdateret

Alle DLF-medlemmer skal tidligt have mulighed for at komme med input til forhandlingerne om en ny læreroverenskomst, som skal lande i foråret 2024.

Det er målet med en ny strategi, hvor DLF allerede nu er ved at klæde formændene for de lokale lærerkredse på til at afholde lokale møder, hvor medlemmerne kan komme med input til, hvad DLF kan gøre for at skabe bedre rammer for lærernes, børnehaveklasseledernes og de andre medlemsgruppers arbejdsliv.

”Vi har lavet evalueringer af de overenskomstforløb, vi havde i ’18 og ’21, og vi må konstatere, at det er svært for os for alvor at få involveret medlemmerne og få dem med på de analyser, vurderinger og strategier, vi har”, siger formand for DLF’s overenskomstudvalg Morten Refskov.

Overenskomster rummer ikke alt

Han forklarer, at det kan være svært at forstå, hvorfor nogle af lærernes krav kommer igennem, mens andre ikke gør, og at overenskomster kun er en del af de rammer, som regulerer lærernes arbejdsliv

”Derfor vil vi gerne involvere medlemmerne tidligere i processen frem mod OK24, og vi har fokus på at nå ud til alle de forskellige medlemsgrupper. Det er langt fra alle medlemmerne, der har interesse for at fordybe sig i overenskomster og forhandlinger. Men dem, der har, vil vi gerne give adkomst til at være med”.

I første omgang gælder det ikke om at opstille krav, men om at lytte til, hvilke udfordringer, der er i medlemmernes arbejdsliv. Morten Refskov glæder sig over, at det er lykkedes at komme i gang med processen så tidligt.

”Nogle udfordringer kan løses i en enkelt overenskomst, mens større landvindinger kræver et langt sejt træk".”, siger formand for DLF's overenskomstudvalg Morten Refskov.

”Noget af det, som fylder for medlemmerne, kan løses i en overenskomst, men der er også meget, der handler om arbejdsmiljø, organiserings- og ledelsesforhold i kommunen, lovgivning og penge. Gennem de her drøftelser vil vi gerne hjælpe medlemmerne med at sortere og forstå, at noget kan løses i overenskomster, mens andet kan løses andre steder eksempelvis ved hjælp af den arbejdstidsaftale, vi allerede har, via arbejdsmiljølovgivningen eller almindelig interessevaretagelse”, siger han og tilføjer, at der også arbejdes strategisk langsigtet med de vilkår, der reguleres i overenskomster: ”Nogle udfordringer kan løses i en enkelt overenskomst, mens større landvindinger kræver et langt sejt træk".

Medlemstilbagemeldinger bruges i kravopstillingsfasen

Danmarks Lærerforening har udarbejdet et materiale, som i disse uger præsenteres rundt om i landet for lærerkredsene i de såkaldte forpligtende kredssamarbejder. Her bliver kredsene klædt på til at bruge materialet enten på møder i lærernes faglige klubber på skolerne eller ved større møder, hvor medlemmerne fra flere arbejdspladser inviteres samtidig.

”I første omgang handler det ikke om at opstille krav. Det kommer til at ske senere, ligesom vi plejer, hvor vi har en proces med foreløbige krav, medlemsdebat og til slut de endelige krav, som kongressen fastlægger”, forklarer Morten Refskov.

I de kommende måneder vil alle medlemmer rundt om i landet på forskellige tidspunkter bliver inviteret til møder, hvor de kan give deres input. Morten Refskov glæder sig til at få tilbagemeldingerne fra kredsene om, hvad der optager medlemmerne.

”Vi får en opsamling, som blandt andet danner afsæt for arbejdet i overenskomstudvalget og i hovedstyrelsen frem mod vores kravopstillingskonference, som er planlagt i midten af april næste år”.