Mette Bjørholm Pedersen, Halil Kücükkart og Pernille Ellgaard Handskemager er alle tre tillidsrepræsentanter for Danmarks Lærerforening på Sosu H.

”I dag var der fokus på vores arbejdsforhold”

Løn, den komplekse elevgruppe, den høje personaleomsætning og manglende muligheder for kompetenceudvikling var blandt de drøftede emner, da Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd var på fælles arbejdspladsbesøg.

Publiceret Senest opdateret

Smilene var brede hos de seks tillidsrepræsentanter, der tog imod, da dele af ledelsen fra både Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd fredag var på arbejdspladsbesøg på Sosu H i Skelbækgade i København. 

For ofte føler sosu-undervisere sig som en meget lille del af deres fagforening, hvad enten de er medlem af DLF eller DSR, men denne formiddag var lige netop sosu-underviserne i centrum. 

”Vi oplever tit, at det, der bliver sendt ud fra DLF, ikke er henvendt til os sosu-undervisere, men i dag er der fokus på os og vores arbejdsforhold, og vi oplever at være del af et fællesskab”, siger Mette Bjørholm Pedersen, tillidsrepræsentant for DLF. 

”Sådan et besøg sender et signal om, at medlemmerne her på Sosu H er en prioritet, og vi håber, at besøget kan være med til at påvirke overenskomstforhandlingerne for sosu-undervisere, fordi hovedstyrelsen i DLF får større kendskab til os og bliver mere følelsesmæssigt engageret i vores område”, supplerer Pernille Ellgaard Handskemager, der også er tillidsrepræsentant for DLF. 

Løn og arbejdsvilkår 

Ud over de to deltog deres tillidsrepræsentant-kollega Halil Kücükkart, tre tillidsrepræsentanter for DSR samt Morten Refskov og Katrine Fylking fra hovedstyrelsen i DLF i deres egenskab af henholdsvis formand for Overenskomstudvalget og kredsformand i Københavns Lærerforening. Derudover deltog Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde i DSR og Christian Kummerfeldt, næstformand i Kreds Hovedstaden i DSR.

På programmet var deltagelse i undervisning, møde med tillidsvalgte og med skolens ledelse. Med et mål om at sætte fokus på løn og arbejdsvilkår for sosu-undervisere. 

Der blev drøftet alt fra regeringens nye udspil om sosu-uddannelserne, manglende muligheder for kompetenceudvikling, rekrutteringsudfordringer til underviserjobs, den høje personaleomsætning, store holdstørrelser, den komplekse elevgruppe og løn. 

”Da jeg skiftede fra et job som folkeskolelærer til mit job på Sosu H i Brøndby, gik jeg næsten 4.000 kroner ned i løn om måneden”, lød det blandt andet fra Halil Kücükkart.  (rettet kl. 18:49, red.)

Under besøget på Sosu H var Morten Refskov i snak med flere elever, der fortalte om alt for hyppige skift af undervisere.

”Det er svært at skaffe grundfagslærere fra folkeskolen, før var det OK, at man fik en lønnedgang, når man skiftede fra folkeskole til en sosu-skole, fordi man så fik bedre arbejdsforhold. Sådan er det ikke længere, arbejdsforholdene kan, for mange, ikke længere kompensere for lønnedgangen,” fortalte Pernille Ellgaard Handskemager. 

Et komplekst undervisningsrum 

To og to deltog gæsterne i undervisning. Morten Refskov og Dorthe Boe Danbjørg var med hold 2204, der var i gang med deres problemformulering til projektopgaven i kompleks sygepleje i skoleperiode 3A. 

Katrine Fylking og Christian Kummerfeldt var med hold 2301, der fik undervisning i psykiatri og vold. 

”Vi oplevede et meget komplekst rum, med omkring 40 elever i alle aldre og fra hele planeten, og jeg tænkte, det her rum ville jeg have svært ved at knække, selvom jeg har undervist meget”, lød det fra Christian Kummerfeldt. 

”Det er nogle uhyggeligt store hold, og eleverne italesætter, at de har mange forskellige undervisere, som underviser på forskellige måder, og som de ikke får opbygget relationer til”, noterede Morten Refskov sig. 

Manglende kontinuitet 

Ifølge Morten Refskov er det altid en god oplevelse at besøge foreningens tillidsvalgte de steder, hvor medlemmerne arbejder. 

For det giver en dybere indsigt i arbejdsvilkår, glæder og udfordringer, og samtidig er viden og anbefalinger fra felten med til at kalibrere foreningens politik og strategier. 

”Vi har jo mange forskellige medlemsgrupper, og for en folkeskolemand som mig er det måske endnu vigtigere, at jeg kommer ud på de arbejdspladser, som ligger længere væk fra mit erfaringsgrundlag”, siger Morten Refskov. 

Besøget bekræftede ham i det, han allerede vidste: At undervisernes opgave på en sosu-skole er ekstremt kompleks, fordi elevgruppen er så mangfoldig og arbejdspresset for stort. 

”Men det til trods lyste engagementet ud af alle. Det var dejligt at opleve", siger han. 

"Jeg var dog ærgerlig over, at både de studerende og de ansatte fortalte, at der mangler kontinuitet og stabilitet. De studerende var meget tydelige omkring alt for hyppige skift af undervisere – på grund af både organisatoriske og personaleomsætningsmæssige udfordringer”, fortæller Morten Refskov.