Gordon Ørskov Madsen er nyvalgt formand for bestyrelsen i Lån & Spar Bank, som Lærerforeningen er medejer af.

Lærerformand vil lade sit bankhonorar gå i DLF’s kasse

Gordon Ørskov Madsen lægger op til, at honoraret for hans formandspost i Lån & Spar Banks bestyrelse tilfalder Lærerforeningen.

Publiceret Senest opdateret

Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen er netop blevet udpeget som bestyrelsesformand for pengeinstituttet Lån & Spar Bank.

”Vi er en hel række faglige organisationer, som ejer banken, blandt andet for at sikre, at vores medlemmer har en god bank at gå til. 5 procent i rente på indestående på ens lønkonto finder man ikke andre steder”, fremhæver Gordon Ørskov Madsen. ”Men det betyder også, at vi har et ansvar for banken, herunder at vi sidder i bestyrelsen og er med til at sikre, at banken holder sig på det spor, vi ønsker, som en kundevenlig bank, der er fordelagtig for organisationernes medlemmer”.

I bestyrelsen for Lån & Spar Bank sidder foruden lærernes formand også formændene for Politiforbundet, Akademikernes Dansk Sygeplejeråd og en repræsentant for Fagbevægelsens Hovedorgansation. I den forløbne bestyrelsesperiode har formanden været fra Akademikerne, og denne gang har organisationerne så peget på lærerformanden.

Gordon Ørskov Madsen opfatter det som en del af forpligtelsen som formand for Lærerforeningen, der er medejer af banken, også at tage indflydelse på, hvordan banken drives. Men han understreger, at posten som bestyrelsesformand ikke er så omfattende, at det vil gå ud over hans arbejde som formand for lærerne.

”Og så har jeg taget initiativ til, at det honorar, som følger med bestyrelsesposten, skal gå til foreningens arbejde”, fortæller Gordon Ørskov Madsen.

Det er DLF’s kongres, der beslutter lønforholdene for foreningens ledelse, men Gordon Ørskov Madsen lægger altså op til, at han ikke selv skal have honoraret for bestyrelsesposten forud for kongressen i september.