DLF 150 år

Vidste du...?

At Danmarks første kvindelige minister var undervisningsminister? Faktisk verdens første af slagsen! Hun hed Nina Bang og blev minister i 1924.

At Danmarks Lærerforening i 1961 oprettede en særlig fond til konfliktformål, og at medlemmerne hver skulle bidrage med 15 kroner om året?

At den længst siddende formand har været Anders Bondo Christensen? Han var formand i 18 år. Den næstlængst siddende formand var Stinus Nielsen, der var formand i 16 år fra 1956 til 1972.

At landsbylærere i mange år var tvunget til at deltage i kirketjeneste, og at det gav ti rigsdaler om året? Det var dog ikke en opgave, de kunne sige nej til.

__________

SVAR PÅ QUIZZEN: 

1: B

2: A

3: B

4: C