DLF 150 år

Hvad ved du om skolens historie?

1)

I Esbjerg var man for længst tyvstartet, men hvornår blev det obligatorisk for kommunerne at have børnehaveklasser?

A: 1969

B: 1979

C: 1999

2)

I 60’erne var samarbejdet så tæt mellem ministeriet og DLF-toppen, at særlig ét frokostmøde mellem undervisningsministeren og Stinus Nielsen er blevet husket for den særlige måde, der blev skrevet referat på. Hvor blev referatet skrevet?

A: På en serviet

B: På en lånt blok fra en journalist

C: På et postkort

3)

I 2006 kom en ny skolelov, som DLF ikke havde haft indflydelse på, der blandt andet indeholdt krav om nationale test og obligatoriske elevplaner. DLF var ikke begejstret for loven og kaldte resultatet tankpasserpædagogik. Hvem var undervisnings­minister, da loven blev vedtaget?

A: Tina Nedergaard

B: Bertel Haarder

C: Ulla Tørnæs

4)

Siden foreningen blev oprettet i 1874, har der kun været én kvindelig formand:

A: Thora Pedersen (sad kortvarigt som formand fra 1919 til 1921, efter at hun lykkedes med at bane vejen for ligeløn mellem kønnene)

B: Ritt Bjerregaard, formand fra 1966 til 1970, hvor hun blev valgt ind i Folketinget

C: Anni Herfort Andersen, formand 1995-2002, blev afløst af Anders Bondo Christensen

Se de rigtige svar her