Ytringsfrihed

Næstformand i Danmarks Lærerforening, Niels Jørgen Jensen, fortæller, at foreningen ikke har kenskab til sager, hvor medlemmer frygter voldsomme reaktioner på visse emner i undervisningen.

DLF: Vi kender ingen problematiske sager om frygt

Gruppen Paty med Nina Palesa Bonde i spidsen mener, at underviseres ytringshed bliver truet i en grad, så der er emner, de undgår at tage op af frygt for reaktionerne – og i sidste ende for deres liv. Men Danmarks Lærerforening  kender ikke til sager, hvor det er et problem.

Publiceret Senest opdateret

”Det vigtigste for os er lærernes metodefrihed, og at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og trygt at gå på arbejde. Derfor bakker vi op om at få undersøgt omfanget af selvcensur, så vi har et klart billede af, hvor ofte det forekommer, at lærere udøver selvcensur af frygt for de sikkerhedsmæssige konsekvenser", siger Niels Jørgen Jensen, næstformand i Danmarks Lærerforening.  

Folkeskolen har forelagt ham dommerfuldmægtig Nina Palesa Bondes kritik af, at foreningen efter hendes mening ikke er tilstrækkelig aktiv i forsvaret af læreres sikkerhed i forbindelse med undervisning i emner, der kan virke kontroversielle.

"Men det er vigtigt, at vi bliver inddraget i den undersøgelse, regeringen arbejder på, så det ikke bliver en politisk sag, som udelukkende kommer til at handle om ’for eller imod Muhammed-tegningerne’”, fortsætter Niels Jørgen Jensen.

”Vi har i Danmarks Lærerforening ikke fået henvendelser fra medlemmer, der frygter for deres sikkerhed i forbindelse med undervisning vedrørende muhammedkrisen. Derfor har vi ikke indtil nu følt behov for at gå videre ned ad det spor. Men vi er ikke imod, at man undersøger det nærmere.”

Politisering er et skråplan

I foråret blev der stillet et lovforslag om, at Undervisningsministeriet skulle lave et undervisningsmateriale om Muhammedkrisen, som lærerne kunne vælge at bruge. 

Lovforslaget blev dog ikke vedtaget, og det er godt det samme, mener Niels Jørgen Jensen.

”I Danmarks Lærerforening synes vi grundlæggende ikke, det er en god ide, at man fra politisk side går ind og laver undervisningsmateriale. Det bliver hurtigt et skråplan, der vil føre til politiske kampe om, hvad undervisningens indhold skal være. Det skal man overlade til lærerne at afgøre. De skal have deres metodefrihed til at vælge og eventuelt skabe materialet, så det passer til de elever, de har”.