Jonas Edison Holm klappede ikke i hænderne, da Østre Landsret for knap et år siden stadfæstede, at Lærerforeningen har aftaleretten for ham som ergoterapeut og også for fysioterapeuter og jordemødre på sosu-skolerne. Men i stedet for at brokke sig i krogene stillede han op og blev valgt som tillidsrepræsentant for DLF'erne på sosu-skolen i Fredericia.

Sosu: Ergoterapeut er valgt som tillidsrepræsentant for DLF'erne

Jonas Edison Holm blev i maj valgt som tillidsrepræsentant for DLF-medlemmerne på Social- og Sundhedsskolen i Fredericia. Han ønsker at være den sundhedsfaglige stemme ind i DLF og håber på større dialog, dobbeltorganiseringsaftale og adgang til relevante kurser og viden for de sundhedsfaglige medlemmer.

Publiceret Senest opdateret

Ligesom mange andre ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre på sosu-skolerne klappede Jonas Edison Holm ikke ligefrem i hænderne, da Østre Landsret den 16. januar stadfæstede Danmarks Lærerforenings aftaleret for de tre faggrupper på landets sosu-skoler.

Men i stedet for at gå og brokke sig i krogene, valgte han at søge indflydelse, og i maj blev Jonas Edison Holm valgt som tillidsrepræsentant for DLF-medlemmerne på Social- og Sundhedsskolen i Fredericia. 

”Når retten har talt, så kan vi lige så godt få det bedste ud af det, og jeg vælger at gå ind med en positiv tilgang, og jeg vil gerne være den sundhedsfaglige stemme ind i DLF”, siger Jonas Edison Holm. 

”For det er nødvendigt, at nogen taler vores sag, så hovedstyrelsen og hele Danmarks Lærerforening får en større forståelse for de nye sundhedsfaglige medlemsgrupper, de skal varetage”, fortsætter han. 

Adgang til viden og opkvalificering 

Jonas Edison Holm vil gerne kæmpe for, at der kommer en form for dialog og samarbejde mellem DLF og de tre sundhedsfaglige fagforeninger; Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen.

Han så gerne, at der blev lavet en samarbejdsaftale mellem DLF og blandt andet Ergoterapeutforeningen, og her er det allervigtigste adgang til viden og opkvalificering. 

”Måske kan DLF købe sig ind på nogle pladser på kurser blandt andet i Ergoterapeutforeningen eller på anden måde sikre, at vi sosu-undervisere med sundhedsfaglig baggrund kan blive ved med at holde os opdaterede med den nyeste viden og dermed opretholde relevans for både vores elever og kommende arbejdsgivere. For vi er sundhedsfaglige specialister”, siger Jonas Edison Holm. 

Ergoterapeutforeningen har givet sosu-undervisere med baggrund som ergoterapeut stærkt nedsat kontingent, og så betaler Jonas Edison Holm og andre ergoterapeuter fuldt kontingent hos DLF.  Jonas Edison Holm kæmper for en dobbeltorganiseringsaftale.

Styrke med lokale kredse 

Jonas Edison Holm forsøger at overbevise sine sundhedsfaglige kollegaer om, at de skal melde sig ind i DLF, men uden at bedrive propaganda. 

”Det er altid en god ide at være medlem af den fagforening, der har aftaleretten, så ja, mit mål er at få flere sundhedsfaglige sosu-undervisere ind i DLF, men jeg forsøger ikke at proppe et medlemskab ned i halsen på dem”, pointerer han. 

Han fremhæver opbygningen med de lokale kredse som en styrke ved Danmarks Lærerforening. 

”På min tidligere arbejdsplads i børne- og ungepsykiatrien var jeg tillidsrepræsentant for Ergoterapeutforeningen, og de har kun et kontor i København. I DLF er det meget nemmere for mig at få fat i en relevant person, og jeg har relativ nem adgang til min kredsformand Per Breckling, som lige er genvalgt til hovedstyrelsen”, siger Jonas Edison Holm. 

Et bredt område 

Som tillidsrepræsentant på en sosu-skole dækker Jonas Edison Holm en meget bred vifte af arbejdsfunktioner blandt medlemmerne. 

Som ergoterapeut underviser han selv i psykisk sygdom og sygepleje på hovedforløbet på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering på hovedforløbet til uddannelsen til social- og sundhedshjælper og i de uddannelsesspecifikke fag på grundforløb 2 – herunder ergonomi, forflytning og sygdomsforebyggelse. 

De øvrige faggrupper underviser i andre fag, men flere med lærerbaggrund sidder også som blandt andet projektmedarbejdere og skemaplanlæggere. 

”Så jeg skal forholde mig til mange forskellige ting”, fortæller han. 

DLF skal slå i bordet 

Skolen er en del af Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (Sosu FVH), og inden længe får Jonas Edison Holm også DLF-medlemmerne fra skolen i Kolding under sig.

Selvom Jonas Edison Holm ser DLF som en stor fagforening, der har sørget for en rigtig god løn til undervisere på det kommunale område, har han endnu til gode at se, hvad DLF reelt kan udrette på det statslige område. 

”Lønnen for sosu-undervisere ligger markant dårligere end for undervisere både på det kommunale område og på andre erhvervsuddannelser, og det er ganske enkelt ikke rimeligt. Så der er behov for, at DLF slår i bordet, og siger stop. Nu er det nok, der skal lønkroner på bordet”, mener han. 

Meldte sig ud af FH 

At Danmarks Lærerforening overhovedet har fået aftale- og forhandlingsretten over fysioterapeuter, ergoterapeuter og jordemødre ansat på landets sosu-skoler skyldes, at Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen i 2019 meldte sig ud af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og også ud af Centralorganisationen af 2010 (CO10).

I stedet meldte de tre fagforbund sig ind i en anden central- og hovedorganisation, Akademikerne (AC), som dog ikke har forhandlingsret på sosu-skolerne. Da CO10 er forhandlingsorganisation for en lang række faglige organisationer på det statslige område, herunder sosu-skolerne, kunne forhandlingsretten ikke længere varetages af de tre fagforbund.

Derfor overdrog CO10 pr. 1. januar 2020 forhandlingsretten for medlemmer af de tre fagforbund til Lærernes Centralorganisation (LC) – og i dagligdagen ude på skolerne til Danmarks Lærerforening.