Jeg kommer ikke til at svigte tilliden, lovede en overvældet Niels Jørgen Jensen efter valget på Lærerforeningens kongres i København torsdag.

Niels Jørgen Jensen er ny næstformand i Danmarks Lærerforening

Efter et tæt valg på Lærerforeningens kongres står det nu klart, at Niels Jørgen Jensen er lærernes nye næstformand efter Dorte Lange

Publiceret Senest opdateret

Med stemmetallene 152 mod 135 er formand for Silkeborg Lærerforening Niels Jørgen Jensen netop valgt som ny næstformand for Danmarks Lærerforening. 

Han takkede overvældet for opbakningen: 

"Jeg synes det er helt utroligt. Tusind tak for tilliden. Jeg har det sådan, DLF er det vigtigste overhovedet og har afgørende betydning for, hvordan vi får skabt en god skole i Danmark. Det vil jeg kaste mig 100 procent hovedkuls ind i at kæmpet for. Jeg kommer ikke til at svigte tilliden".

"Regitze og jeg har drøftet undervejs, hvordan vi fik skabt en god valgkamp, vi har haft mange gode snakke. Tak for det. Jeg ved, at vi vil være gode kolleger. Og det var vi også, hvis resultatet var blevet et andet. Tusind tak til dig".

Blå Bog

Niels Jørgen Jensen er formand for Silkeborg Lærerforening og har siddet i DLF’s hovedstyrelse siden efteråret 2020. Han er medlem af overenskomstudvalget. Født i 1974 og bor i Silkeborg. Han blev uddannet lærer i 1998 med linjefag i dansk og var ansat på Hvinningdalskolen i Silkeborg fra 1998 til 2011. Tillidsvalgt siden 2002.

I sin tale før valget lovede Niels Jørgen Jensen at arbejde for, at DLF bliver tydeligere i sin kommunikation om alt det, foreningen og lærerne lykkes med.

"Jeg kender til mange lærere, der skaber stærkt fællesskab, hvor eleverne udvikler sig fagligt. Men jeg kender også alt for godt modbilledet, hvor det ikke lykkes på grund af tidspres og inklusion", sagde han og lovede også at også styrke fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.

Modkandidaten, formand for Lærerforeningens undervisningsudvalg, Regitze Flannov, havde i sin tale fremhævet, at Lærerforeningens øverste ledelse i hverdagen, forretningsudvalget, har været præget af diversitet i den tid, hvor hun har siddet som formand for undervisningsudvalget:  

135 stemmer fik Regitze Flannov og tabte dermed et meget tæt valg

"Jeg tror på, at diversitet er en styrke, når politik og strategi skal udvikles. Vi har stærkt forretningsudvalg netop på grund af diversitet. Vi kommer forskellige steder fra, ser forskellige ud. Med mig som næstformand vælger vi at støtte, at vi fortsat har diversitet. Både i formandskab og i forretningsudvalg. Så vi kan være identitetsmarkør for omverdenen", sagde hun i sin valgtale og fremhævede også, at idealet i folkeskolen er lige muligheder for alle elever uafhængig af social og etnisk baggrund, køn med videre.

"Et smukt visionært ideal. Men der er sprækker i fundamentet. Ikke alle føler, at folkeskolen er for dem. Og med rette".

Regitze Flannov lagde i sin tale vægt på, at Danmarks Lærerforening i endnu højere grad skal råbe højt om lærernes og elevernes vilkår, der er under pres af dårlig økonomi. 

"Jeg tror, vi kan skrue op for retorikken", sagde hun også. "Investeringer i skolen koster, men det er bekosteligt at undlade at investere. På den lange bane taber vi, hvis vi lader stå til. Det skal vi kunne formidle bredt".

Formanden genvalgt

Også formanden for Danmarks Lærerforening var på valg på dette års kongres. Men til formandsposten var der ikke indkommet nogen modkandidater, da fristen udløb for tre uger siden. Gordon Ørskov Madsen var derfor sikker på genvalg. Men da han stod på talerstolen og blev hyldet, blev han alligevel lidt overvældet over situationen, ikke mindst, da han takkede sin kone, Mette, og resten af familien.

"Jeg har aldrig været så sikker på, at jeg ville genopstille til en post, som jeg er denne gang", fortalte han. 

"Det siger mig, at jeg er meget tilfreds med at være formand. Det er der mange grunde til. Vi er den fedeste fagforening med de fedeste medlemmer", sagde han. 

"Vi er de fedeste i verden. Jeg synes, vi har et fællesskab som har enormt stor betydning".