Debat

Debat: De løstansatte vikarer skal med i fagforeningen

Publiceret Senest opdateret

Fagbevægelsen er nødt til at opfinde kollektive løsninger for det voksende prekære arbejdsmarked. 

På skolerne er brugen af løse vikarer vokset. Ofte er det unge på sabbatår eller dimittender, der er nødt til at have flere småjob på nultimerskontrakter for at kunne forsørge sig. 

Prekariatet er klassen, der hænger yderst på arbejdsmarkedet uden udsigt til fast job og en stabil indtægt. Prekariatet har meget få eller slet ingen rettigheder. I kampen for ordentlige forhold til lærere og forsvaret af lærerfaget bliver de uforskyldte ofre og står alene tilbage på perronen.

I modsætning til vores kollegaer i de pædagogiske fagforeninger og FOA organiserer DLF ikke vikarerne. På trods af at de løser en opgave for skolerne og varetager undervisning, inviteres de ikke ind i det faglige fællesskab. 

Måske vil det i udgangspunktet være en udgift at organisere vikarerne, men i længden vinder fagbevægelsen på, at organiseringsgraden samlet set vokser. 

Derfor er min opfordring til Danmarks Lærerforening, at vi skal organisere de løst ansatte vikarer i folkeskolen. Hjælp dem med at danne klubber, hjælp dem med at kræve rettigheder som for eksempel løn under sygdom, hjælp dem til at mærke og forstå nødvendigheden af solidaritet. Hjælp dem ind i fællesskabet. 

Svar fra Thomas Andreasen, formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i DLF:

Vi deler i DLF’s hovedstyrelse til fulde ønsket om et organiseret arbejdsmarked med ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og vi arbejder for et arbejdsmarked med tydelige, faglige organisationer med bred tilslutning fra arbejdstagerne.

Vi ser med stor bekymring på den stigende brug af uuddannede løstansatte vikarer i folkeskolen, da vi har et klart mål om, at det skal være uddannede lærere, der underviser i folkeskolen. Vi følger derfor udviklingen tæt, blandt andet ved at undersøge omfanget af midlertidige ansættelsesforløb og ansatte med få timer – herunder organisationsgraden for disse grupper.

Folkeskoleoverenskomsten er en funktionsoverenskomst, der omfatter alle, som underviser i folkeskolen. Timelønnede lærere i folkeskolen – for eksempel tilkaldevikarer – er i dag omfattet af læreroverenskomsten og derfor også berettiget til medlemskab af DLF. Vi kommer i DLF til at se nærmere på, hvilket fællesskab vi kan og skal være for disse grupper. Her vil vi tage Pia Thorsens perspektiver med i det videre arbejde.

Herudover arbejder vi på flere fronter med indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af lærere i folkeskolen. I samarbejde med skolelederne opfordrer vi for eksempel vikarer til at påbegynde læreruddannelsen, og sammen i fagbevægelsen har vi en vigtig opgave i at styrke rekrutteringen til læreruddannelsen, professionsuddannelserne og den offentlige sektor.  

Deltag i debatten i fagbladet Folkeskolen - send dit indlæg på 400-600 ord til debat@folkeskolen.dk