Lærerforeningen har i mange år tilbudt medlemmer en frivillig gruppelivsforsikring som supplement til den, man har som kommunalt ansat. Hvis en forsikret dør før sin 50-års fødselsdag, bliver der fremover udbetalt 1 mio. kr. til de efterladte.

Frivillig gruppelivsforsikring for DLF-medlemmer forbedres

Forsikringspræmien stiger ikke, men udbetalingerne til de efterladte fra DLF's frivillige gruppelivsforsikring sættes markant op. Hvis en forsikret lærer dør før sin 50-års fødselsdag, modtager de efterladte en million kroner.

Publiceret Senest opdateret

”Det er, når man står med to små børn og et nyt hus, at man har brug for en million”, sagde hovedstyrelsesmedlem Tine Agenskov, da Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse i denne uge vedtog en betydelig forbedring af dækningen i Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring.

Præmien fastholdes på det nuværende niveau - 624 kr. om året for medlemmer over 35 år og 312 kr. for medlemmer under 35 år – men udbetalingen til de efterladte sættes op.

I dag ligger udbetalinger ved dødsfald mellem 150.000 og godt 600.000 kr. Fra 1. januar 2023 sættes beløbet til de efterladte op til 1 million kr. ved dødsfald før 50 års-fødselsdagen, 600.000 kr. ved dødsfald mellem 50 og 55 år og 400.000 kr. fra 56 til 59, mens beløbet forbliver på 151.000 kr. ved dødsfald i 60-70-års-alderen.

Fraktion 4 ønsker gruppeliv op til 72 år

I dag kan man være med i den frivillige gruppelivsforsikring indtil det år, man fylder 70 og dermed supplere den livsforsikring, der er en del af en kommunal ansættelse.

Lærerforeningens pensionistfraktion har foreslået en forbedring for de ældre medlemmer i form af en forlængelse, til fem år efter pensionsalderen, p.t. 72 år (rettet 23/11, red.).

”Det handler om at fastholde medlemmer”, forklarede pensionistmedlemmernes repræsentant i hovedstyrelsen Jørn Kokkendorff.

”Statistikken siger, at antallet af udmeldelser af DLF topper ved pensioneringen og så igen ved de 70 år, hvor gruppelivsordningen ophører. Det er omkring 250 medlemmer hvert år, der melder sig ud på det tidspunkt”, fortalte han.

Formand for Silkeborg Lærerforening Niels Jørgen Jensen bekræftede, at han også oplever, at muligheden for at være med i gruppelivsforsikringen er noget, der er med til at få mange til at beholde deres DLF-medlemskab, når de går på pension.

”Men formålet med den frivillige gruppelivsforsikring er ikke at holde på medlemmerne, men at sikre familier, når en forsørger dør”, påpegede hovedstyrelseskollegaen Tine Agenskov.

Selskabet Forenede Gruppeliv har frarådet DLF at udvide aldersgrænsen og vurderer, at det vil blive sværere at holde medlemmernes præmie nede, hvis andelen af ældre vokser.

Det blev også beslutningen – at lade gruppelivsforsikringen forblive et tilbud til DLF-medlemmer op til 70 år.

Alle medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds er derudover automatisk dækket af en gruppelivsforsikring med en dækning på 50.000 kr.