Vi ønsker at gøre op med de lønforskelle, som følger af de honorargivende poster, forklarer formand for lærerkreds 16, Heidi Yoma Rasmussen, hvis forslag om honorarregler for Lærerforeningens hovedstyrelse torsdag blev vedtaget.
Vi ønsker at gøre op med de lønforskelle, som følger af de honorargivende poster, forklarer formand for lærerkreds 16, Heidi Yoma Rasmussen, hvis forslag om honorarregler for Lærerforeningens hovedstyrelse torsdag blev vedtaget.

Lærerforeningen skærer i pengene til den politiske top

Alle eksterne honorarer til formandskab og hovedstyrelse i DLF skal fremover gå til foreningens fælles kasse. Til gengæld går de politisk valgte lidt op i løn, men i alt forventes en besparelse på over 500.000 kroner hvert år.

Publiceret Senest opdateret

Den politiske ledelse i Danmarks Lærerforening vil fremover ikke selv modtage honorarer for eksterne tillidsposter. Til gengæld går de op i løn fra Lærerforeningen.

Det er resultatet af en afstemning på Lærerforeningens kongres i København i dag. Samlet indbringer ændringen over en halv million kroner ekstra hvert år til Danmarks Lærerforening.

Det vedtagne forslag stillet af lærerkredsen i Høje-Taastrup, Kreds 16, betyder, at formandens løn hæves med knap 300.000 kroner om året. Næstformandens løn hæves med 94.000 kroner. For forretningsudvalgets medlemmer er tallet omkring 30.000 kroner, imens øvrige hovedstyrelsesmedlemmer får mellem 13.000 og 15.000 kroner mere om året.

Til gengæld skal alle eksterne honorarer, som formand, næstformand, forretningsudvalg og hovedstyrelse modtager som følge af andre hverv, f.eks. bestyrelsesposter, tilfalde Danmarks Lærerforening.

”Vi ønsker at gøre aflønningen fuldstændig transparent og let gennemskuelig for alle. Vi ønsker også at gøre op med de lønforskelle, som følger af de honorargivende poster", forklarede forslagsstiller Heidi Yoma Rasmussen fra Høje-Taastrup-kredsen på talerstolen før afstemningen.

Hun tilføjede dog, at formålet ikke er at skære i aflønningen til de politisk valgte. Derfor løfter forslaget lønnen til hovedstyrelsen samtidig med, at de eksterne honorarer skæres væk.

Det får DLF-top i løn i dag

  • Formanden modtager i dag 1.346.000 kroner i årsløn. Næstformanden modtager 78,5 procent af formandens løn. Forretningsudvalgsmedlemmer modtager enten 24,5 eller 28,5 procent af formandens løn afhængigt af, om de lønnes efter ”ny løn”. Øvrige hovedstyrelsesmedlemmer modtager 8 eller 7,25 procent af formandens løn.

”Det er vigtigt for os, at aflønningen er attraktiv. Den skal afspejle det store ansvar og betydningsfulde hverv, man har som tillidsvalgt i DLF”, sagde Heidi Yoma Rasmussen.

Det skete med stort flertal. 224 stemte for, imens 49 stemte imod. 10 undlod at stemme.

Lighed mellem hovedstyrelsesmedlemmer

Der var to forskellige forslag, som de forsamlede knap 300 medlemmer til kongressen skulle forholde sig til. Det ene forslag var stillet af hovedstyrelsen selv, og handlede om at sætte et loft over eksterne honorarer. Det andet forslag, som altså blev vedtaget, var stillet af lærerkredsen i Høje-Taastrup, Kreds 16, og handlede om, at alle eksterne honorarer går til foreningens hovedkasse. Til gengæld hæves lønnen til den politiske ledelse.

Forslaget fra Høje Taastrup-kredsen blev sat til afstemning først. Dermed stemte salen ikke hverken for eller imod hovedstyrelsens forslag. 

Fra talerstolen var der flere, som talte for at lave reglerne for løn og honorarer om. For eksempel talte hovedstyrelsesmedlem Jacob Svejstrup for større lighed mellem hovedstyrelsens medlemmer.

”Arbejdet i hovedstyrelsen skal fordeles ligeligt efter interesser og kompetencer, og honoreringen skal være ens, uanset om man deltager i eksterne mere pædagogiske repræsentationer eller mere økonomiske repræsentationer”, sagde Jacob Svejstrup og understregede: 

”På den måde er noget arbejde ikke finere end andet arbejde. Der er kun vigtigt arbejde”.

Andre meldte sig også på talerstolen:

”Nogle i hovedstyrelsen får de ben med mange penge i, imens andre sidder i pædagogiske styrelser eller andet, som ikke giver honorarer. Det giver ikke mening. Det pædagogiske ben i DLF er lige så vigtigt som det organisatoriske, det finansielle eller lignende", sagde formand for Lejre Lærerforening Per Brinckmann.

”Det er opgaverne, vi skal kigge på - og ikke, hvad de giver”, sagde Thomas Raa Olsen fra Djurs Lærerforening.

De nye regler gælder for eksterne honorarer til formandskabet og hovedstyrelsen. Reglerne omfatter ikke honorarer for poster, der er adskilt fra arbejdet i hovedstyrelsen. Det kan for eksempel være, hvis man som kredsformand er udpeget til en lokal repræsentation og også sidder i hovedstyrelsen.

Powered by Labrador CMS