Anmeldelse

Fremragende sted at starte og genstarte

Bogen her klæder nybegynderen og den uerfarne på til at tage sig af musikundervisningen. Den garvede kan læse med og blive mindet om, hvorfor vi underviser i musik - og hvorfor musikdidaktik er et anliggende for hele samfundet.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Fagdidaktik i musik

Forfatter:  Nicolas Marinos

299 kroner. Fås som e-bog for 449,95 kroner

372  sider

Forlag: Frydenlund

Hvorfor har vi musikundervisning og hvad skal udgøre dens indhold? Det kommer 'Fagdidaktik i musik' med kvalificerede bud på. Bogen henvender sig til undervisere i folkeskolen, i musikskolen og i gymnasiet.

 I indledningen opridser forfatteren kort at musik har spillet en rolle i menneskets liv i flere tusinde år. Musik er kommet for at blive; musik er en udtryksform, noget der giver os mulighed for at udtrykke vores fællesmenneskelige erfaringer hinsides sproget. Musikdidaktik rækker derfor ud over undervisningen. Den er, ifølge forfatteren, et samfundsanliggende, fordi musik er en værdifuld kulturform, der hænger uløseligt sammen med det at være menneske.

Bogen er skrevet, så ma kan læse den uden forudgående kendskab til emnet. Dette i sig selv retfærdiggør dens tilstedeværelse på markedet. I folkeskolen har mange af mine kolleger gennem årene fået musik på skemaet, uden at have uddannelse eller erfaring i at undervise i musik. Jeg er bange for at den udvikling nok er kommet for at blive, men det er en anden snak. Som erfaren kollega kan man, foruden vejledning, hjælp og inspiration til de kolleger der kastes ud i musikundervisningen nu også anbefale dem at læse Nicolas Marinos’ bog her.

 Det er muligt at værkets omfang på knapt 400 sider vil afskrække en og anden, men det gode ved bogen er at den ikke er svær at gå til. Selvfølgelig er den musikfaglig, og det er ikke som sådan en letlæsningsbog. Men den er let at læse. Man kan få indsigt og viden. Den er tyk som en roman, men den er værd at bruge tid på. Både for den nye, og/eller uerfarne underviser, for den studerende og for alle de garvede musikundervisere ude i uddannelsessystemet, der har brug for at blive mindet om hvorfor vi underviser i musik.

Bogen er inddelt overskueligt i 15 afsnit samt en indledning og et efterskrift, for der er nok at tage fat på i dagens musikundervisning. At dykke detaljeret ned i alle afsnit i denne anmeldelse vil gøre den til en afhandling. Det skal dog fremhæves at forfatteren lægger vægt på at musik skal udøves. Hvis vi holder op med at spille, komponere og synge og kun forbruger andres musik, hvem skal så skabe fremtidens musik?

Så sæt dig godt til rette og læs bogen. Den er ikke alene velskrevet og uhyre relevant. Den er også lækker at læse i. Format, layout, indhold og sågar papiret den er tryk på går op i en højere æstetisk enhed. Når du har læst den, deler jeg forfatterens ønske om at du/vi sætter os ved klaveret eller griber guitaren og synger. Synger sammen med vores elever, børn, venner og familie. At vi udøver musik. Sammen. I undervisningen og i livet generelt.

3-4 NU!