Anmeldelse

Smukt bud på differentieret undervisning

Lektioner, som denne bog beskriver, må være fantastiske for eleverne. Gør dig selv en tjeneste og læs bogen her.

Publiceret

Fakta

Lektionsdesign - En håndbog i differentieret undervisning

Forfatter:  Helena Wallberg

300 kroner
Fås som i-bog til 240 kroner

16o sider

Akademisk forlag

“Det er på tide at fokusere på en undervisning, som udformes ud fra, hvad der virker for forskellige elever i klassen. Et design som anerkender og tillader forskellige måder at lære på, og som samtidig styrker fællesskabet og elevernes deltagelse, gavner både elever og lærere” sådan skriver svenske Helena Wallberg i sit slutord til bogen. Jeg bliver så glad for at læse netop denne bog, fordi den er et smukt bud på en differentieret undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes forskellighed samtidig med at fællesskabet er i højsædet.

Forfatteren definerer to centrale begreber bagved lektionsdesignet. Det første er 'differentieret undervisning', som fra timens begyndelsen giver mulighed for forskellige veje til eleverne at forstå, øve, bearbejde og demonstrere viden på. En struktur, hvor man kan variere på tempo, niveau, omfang, metode og interesse og på differentiering på indhold, proces og produkt. Det andet centrale begreb er 'eksplicit undervisning', som er kendetegnet ved at være transparent og klar med tydelige arbejdsmetoder og strategier, samt konkrete forventninger til arbejdet, så eleverne ved, hvad de skal

Forfatteren inviterer på generøs vis ind i sit didaktiske maskinrum ved at føre læseren grundigt gennem otte trin for et eksemplarisk lektionsdesign. De otte trin eller faser er en grundlæggende opbygningsskabelon, der skaber en differentieret og fagligt veldrejet lektion. Jeg sidder tilbage som læser og tænker, den lektion gad jeg virkelig godt være elev i. Den faglige ambition og stolthed strutter ud af siderne.

De otte trin bliver grundigt beskrevet i bogen og bliver foldet ud med både konkrete praksiseksempler og teoretisk baggrundsviden. Bogen er bygget op omkring de otte faser, som hver har sit eget kapitel. Fase 1: sæt lektionerne i gang. Fase 2: Skab nysgerrighed og engagement. Fase 3: afklar forventningerne. Fase 4: aktivere og øve. Fase 5: bearbejde og reflektere. Fase 6: Find ud af hvad eleven kan. Fase 7: afslut lektionen. Fase 8: Evaluer undervisningen formativt.

Bogen afsluttes med et kapitel om det nødvendige kollegiale samarbejde, hvor der beskrives, hvordan man gennem et struktureret kollegialt fællesskab kan gøre skolen til et sted, hvor også de professionelle lærer og støtter hinanden. På eksemplarisk vis bliver fællesskabets styrke en værdi for såvel elever som professionelle.

En håndbog fyldt med konkrete praksismetoder til inspiration i arbejdet med at skabe faglige værdige deltagelsesmuligheder til alle i klassen. Den kan både bruges til at plukke idéer fra og til at følge ned i mindste detalje. Den er tydeligt skrevet af en lærer, der har konkret praksiserfaring og en dyb faglig viden.

Det er en virkelig spændende gennemarbejdet og brugbar bog til både lærerstuderende såvel som fagfolk, der ønsker at arbejde med differentieret undervisning, der kan skabe deltagelsesveje for alle i klassen.

“ ... differentiering er vejen til at komme videre fra den individualisering, der ofte opfattes som vigtig for at kunne møde alle elever, hvor de er.”

Jeg vil med glæde anbefale denne bog.