Elevdemokrati

Jeg oplever, at elever som bliver set og hørt i højere grad har lyst til at tage ejerskab over egen skoledag. Derfor er det super vigtigt, at elevindragelse og medbestemmelse er en naturlig del af vores hverdag, siger formand for Danske Skoleelever Laura Drachmann Poulsen.

Danske Skoleelever får millioner til at styrke elevrådsdemokratiet 

Nordea-fonden bevilger næsten fem millioner kroner frem til 2026 til at sprede Valgugens fokus på elevråd og elevdemokrati ud over hele året.

Publiceret Senest opdateret

Om tre uger offentliggøres ICCS 2022 - den internationale undersøgelse af 8.-klasseelevers holdninger til sociale og politiske spørgsmål, deres viden om demokrati, politik og samfund og deres opfattelser af sig selv som borgere og skoleelever. Et af de danske elevdemokratitiltag er Danske Skoleelevers emneuge Valgugen i uge 36, og den får nu et økonomisk boost, der meget gerne skulle sprede fokus på elevdemokratiet til hele året og alle skoler. 

"Med Valgugen har Danske Skoleelever lavet et stort benarbejde for at fremme elevdemokratiet og styrke elevernes demokratiske selvtillid i grundskolen. Det arbejde vil vi gerne støtte op om hos Nordea-fonden, og vi er derfor meget glade for, at indsatsen nu bliver udvidet med nye aktiviteter, som kan være med til at øge trivslen hos eleverne og stimulere deres lyst til at deltage - hele året rundt," siger uddelingschef i Nordea-fonden Christine Paludan-Müller i en pressemeddelelse.

Fonden har bevilget 4.755.850 kr. fra 2023 til 2026 til tre nye aktiviteter, som skal aktivere og engagere eleverne både før, under og efter elevrådsvalgene. Pengene går til:

  1. En valgobservatøruddannelse: Grundskoleelever i hele landet skal uddannes valgobservatører. Sammen med skolens ledelse og pædagogiske personale er valgobservatørerne ansvarlige for, at der hvert år afholdes et demokratisk elevrådsvalg.
  2. Valgugen: Valgugen fortsætter som en årlig emneuge med fokus på elevdemokrati og elevrådsvalg. Med Nordea-fonden som bidragsyder udvides det nuværende undervisningsmateriale til at omfatte hvert enkelt klassetrin i grundskolen. Således kan eleverne deltage i Valgugen år efter år uden at møde det samme materiale.
  3. En resurseplatform til elevråd: Mellem elevrådsvalgene vil vi sætte fokus på elevdemokratiets forankring. Det sker gennem en ny ressourceplatform, hvor nye som garvede elevrådsmedlemmer kan søge rådgivning og certificering. Platformen skal skabe kontinuitet på tværs af valgperioder og sikre forankring efter projektets udløb.

"Grundskolen er det sted, hvor mange elever stifter bekendtskab med demokratiet for første gang. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi hos Danske Skoleelever med støtte fra Nordea-fonden har et projekt som Valgugen, der motiverer os elever til at bruge vores stemme både i undervisningen og i elevrådet", siger formand for Danske Skoleelever, Laura Drachmann Poulsen, i en pressemeddelelse.