Der er i øjeblikket kun 20 elever på skolen, men allerede fra næste uge bliver de væsentligt flere og må deles op i to klasser.

Odense har genåbnet skole kun til ukrainske elever

Korsløkkeskolen, som blev lukket i 80’erne, genlyder nu af børnestemmer igen, men sproget er ikke dansk. Odense Kommune har nemlig samlet alle de nye ukrainske elever i modtageklasser her, trukket dansk-som-andetsprog-lærere fra andre skoler og genansat en pensioneret skoleleder.

Publiceret Senest opdateret

”Vi har ikke et system, der passer til den situation, vi står i, hvor der løbende kommer flere og flere børn fra Ukraine. I stedet for at få børnene til at passe ind i systemet, så har vi tager udgangspunkt i, hvad der passer til børnene. Og hvis der er noget corona har vist, lærere og skoleledere kan, så er det at løse udfordringerne, så dagligdagen fungerer for børnene”, siger pædagogisk chef i Odense Kommune Michael Plouborg Jensen.

Rundt om i kommunerne har man fundet forskellige måder at løse det på, når der i disse uger kommer mange nye elever til. I Odense har man valgt at genåbne en tidligere nedlagt skole Korsløkkeskolen, som ellers siden har været brugt som kursuscenter. Lærerne kommer fra byens andre skoler, hvor skolelederne har spurgt, hvem der har lyst til at hjælpe med opgaven, og så finder den enkelte skole selv ud af, hvordan de vil dække lærernes timer.

”Det er medarbejdere, som i forvejen har erfaring i at undervise i modtageklasser, så de har viden om, hvordan opgaven skal håndteres. De skoler, der kommer fra, håndterer det, ligesom de ville med en langtidssygemelding ved at omrokere eller ansætte vikarer midlertidigt. Vi ved jo ikke, hvor længe børnene skal være her eller hvor mange der kommer, så det her er den måde vi starter, så må vi se, hvordan det ser ud på den anden side af sommerferien”, forklarer Michael Plouborg.

Da kommunen ejer bygningen, er udgifterne til at drive Korsløkkeskolen nogenlunde, som hvis eleverne var placeret i modtageklasser ude på skolerne. Men Michael Plouborg lægger ikke skjul på, at det koster penge, som kommune ikke umiddelbart har. Lige nu tager de udgangspunkt i, at opgaven skal løses.

Til at lede skolen for de ukrainske børn har kommunen hyret en tidligere skoleleder, Erling Petersen ind, som ellers gik på pension for to år siden.

”En pensioneret skoleleder med mange års erfaring er jo vant til at håndtere lidt af hvert, så for mig på mit kontor i forvaltningen giver det jo en kæmpe ro, at jeg kan være betrygget i, at der er ro på butikken”.

Lærerforening: Modtageklasser er det bedste tilbud

Formand for Odense Lærerforening Charlotte Holm fortæller, at de lærere, der er hentet ind, synes det er en spændende opgave.

”Modellen er god, fordi der kan skaleres op og ned alt efter, hvor mange nyankomne elever, der kommer. Siden 2016 har vi arbejdet for modtageklasser som det bedste tilbud - dels på grund af DSA-kompetencer og erfaringer med at modtage elever, dels at det er i et trygt miljø, modsat når man bliver direkte placeret i en klasse”, siger hun og fortæller, at de har holdt netværksmøder med lærere, der har modtaget nyankomne elever direkte i klasserne.

”Vi er glade for, at Odense kommune giver et kvalificeret modtagetilbud for ukrainske elever - så de ukrainske elever får det bedste afsæt til en videre skolegang i Danmark. Næste skridt et, at det så skal gælde alle nyankomne elever uanset hvor de kommer fra”, siger Charlotte Holm.