Det er svært at finde censorer nok til danskprøverne
Det er svært at finde censorer nok til danskprøverne

Alvorlige vanskeligheder med at finde censorer til dansk i læreruddannelsen

Danskcensorerne på læreruddannelsen slår alarm. Det er er "alvorlige vanskeligheder" med at finde censorer nok til prøverne. Det betyder for sen allokering og for meget pres på censorerne. En del af årsagen er, at prøverne ligger samtidig med folkeskolens prøver.

Publiceret Senest opdateret

" Det er uholdbart med de vedvarende og alvorlige vanskeligheder med allokering af censorer i dansk ved sommerprøverne, og det kalder på opmærksomhed fra flere sider", lyder det fra lektor på dansk ved læreruddannelsen Grete Dolmer, som har samlet tilbagemeldingerne fra censorerne i dansk på læreruddannelsen.

Det er simpelthen svært at finde nok censorer og tidligt nok. Det har været nødvendigt at ad hoc allokere syv censorer for at kunne gennemføre prøverne rettidigt. I flere tilfælde er allokeringerne først faldet på plads kort før prøvernes skulle afholdes, og det har givet et uhensigtsmæssigt pres på censorernes forberedelsestid til prøverne.

En af årsagerne til udfordringerne er det tidspunkt prøverne bliver afholdt på. 43 procent af sommerprøverne er blevet afholdt på de samme to dage, selv om der er 18 dage at vælge imellem. En af censorerne siger:

"Censorer har ofte selv eksamener i juni måned, så når man koncentrerer læreruddannelsens eksamener på så få dage, kan man være ret sikker på, at det bliver svært at finde censorer til alle prøver".

Tid og penge skal hænge sammen

Censorerne kommer med tre anbefalinger til at løse udfordringerne:
For det første er det vigtigt, at eksamensadministrationerne overholder tidsfristerne for indsendelse af censorbestillinger til censorsekretariatet, så allokeringerne hurtigt kan blive sendt ud til censorerne.

For det andet anbefaler de, at Læreruddannelsens LederNetværk i samarbejde med eksamensadministrationerne udvider eksamensperioden i dansk, så det bliver muligt for flere interne danskcensorer at tage censoropgaver.

Endelig peger de på, at det også vil hjælpe at hæve honoreringen, så den stemmer bedre overens med den tid censorerne bruger på prøverne. En censor skriver:

"Jeg synes, de 25 minutter per skriftlig dansk opgave er for lidt, når jeg også skal orientere mig, finde mail og kursist, sætte mig ind i annoteringssystemet mv, trykke på link osv. Det hænger ikke tidsmæssigt sammen"

Og en anden siger: "Det ville højne kvaliteten af den mundtlig eksamen med forberedelsestid til censor til denne opgave".Powered by Labrador CMS