Anmeldelse

Litteraturdidaktik til tiden

"Grib litteraturen 2" leverer litteraturdidaktik, som er tidstypisk og gennemarbejdet. Kreativiteten, den grundige bearbejdelse og iderigdommen i materialet gør, at man tilgiver den tydelige og ved første øjekast lidt begrænsende forankring i vores tids individorienterede tilgang.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Grib Litteraturen 2 - Verdensvendte forløb og 45  litteraturdidaktiske greb. Lærerens håndbog til en meningsfuld litteraturundervisning. 

Forfattere: Ayoe Quist Henkel (red), Jan Frydensbjerg, Ulla Maria Michaelsen, Dorthe Rise, Janne Terese Jakobsen, Anja Christiana Houlind Simonsen

540 kroner

208 sider

Forlag: Gyldendal

I velkomstteksten til "Grib litteraturen 2"  præsenteres materialets tilgang til litteraturdidaktikken: ”Hvad kan litteratur bruges til i elevernes eget liv og i andres liv […] Ud fra denne tilgang tillægges den enkeltes læseoplevelse og læsernes æstetiske erfaringer med teksten afgørende vægt, og det bliver relevant at bevæge sig fra at spørge, hvad teksten betyder, til hvad den gør ved mig som menneske i verden.” 

Den tilgang til litteraturdidaktik kommer med en lille rød lampe, som advarer mod, at vi overser litteraturens mulighed for at provokere os, vise os andre veje end dem, der fører til vores egen lykke, låner os erfaringer fra andre liv, udvider vores empati og vores horisont. Det er tidens løsen, at vi skal forholde os til verden gennem vores egne briller - altid og hele tiden: Du har ret til at være dig! Men kunne man tilføje: du har lov til at være åben for andre tolkninger og andre æstetiske erfaringer og til at læne dig op ad fælles pejlemærker og faglige ståsteder.

Jeg gik altså til gennemgangen af "Grib litteraturen 2" med en vis skepsis og en god portion tidsåndstræthed. "Grib litteraturen 2" lever 100% op til sit erklærede udgangspunkt, men gør min skepsis og bekymring for litteraturdidaktikken cirka 95 procent til skamme. For "Grib litteraturen 2" er et fremragende, gennemarbejdet materiale.

Bogen består af en række undervisningsforløb med forskellige typer af værker, både kortere og længere tekster. Forløbene gennemgås, så det er let at gå til både med og uden de tilhørende arbejdsark, som ligger gratis tilgængelige online. Forløbene følger det samme mønster med stemthed, tekståbnere, tekstfordybere, teksttænkere og verdensvendthed hver gang, så der opnås en vis fortrolighed i tekstlæsningsfærdighedernes progression. Det vil føre for vidt her at forklare begreberne, men deres force er, at de træner eleverne i at tilgå tekster, så de åbnes og oplevelsen, og udbyttet af teksten forstørres betragteligt. De litteraturdidaktiske greb er således ikke bare gode arbejdsredskaber til et specifikt tekstmateriale, men også deciderede træningsmetoder i generel tekstlæsning og tekstforståelse.

Alle forløbene i "Grib litteraturen 2" er præget af frisk energi. Nok er grebene de samme, men metoderne, der bruges, er forskellige hver gang og tilpasset de forskellige tekster. Materialet består af vedkommende, overskuelige forløb til indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er tydelig forskel på tilgangene til håndtering af grebene, der er markant forskel på tidsforbruget på de enkelte elementer, så selvom der er tale om de samme litteraturdidaktiske greb, er det målgruppens behov, der er i fokus. De litteraturdidaktiske greb bliver således ikke en fiks ide, som skal tilpasses koste, hvad det vil, men et brugbart redskab i tekstlæsningstræning uanset klassetrin.

Forløbene sørger for god variation i aktiviteterne. Der er kreative, kropslige, ud-af-klasserummet øvelser, som er gennemarbejdede og flere steder krydret med konkrete eksempler fra virkelige elevers virkelige arbejde med forløbene. Det er inspirerende. I indskolingsforløbene er der tidskrævende forløb – eller skulle man sige hensyntagende og målgrupperettede forløb, mens der for udskolingens vedkommende er lavet grundigt forarbejde, så det er let at være kreativ, uden at bruge uanede mængder af tid på at klippe, tegne og klistre. Det er ret godt tænkt.

"Grib litteraturen 2" er udarbejdet af de samme kræfter, som lavede "Grib litteraturen". Forfatterne har siden reflekteret, talt og ideudviklet sammen og er altså nu kommet med efterfølger. Forfattergruppen består af aktive grundskolelærere, en danskkonsulent ved VIA CFU og en lektor ved læreruddannelsen i Silkeborg. Det kan man mærke. Materialet bærer tydeligt præg af høj faglighed – både teoretisk og praktisk – og derfor er "Grib litteraturen 2" ligesom sin forgænger et særdeles brugbart og let tilgængeligt materiale i høj kvalitet.

Powered by Labrador CMS