DF vil have flere timelærere med praksisfaglighed i skolen

DF vil fremme håndværkerkulturen med mere praksisfaglighed i skolen

”Vi kan ikke bare blæse på de udfordringer, der er, med at få uddannet unge på en relevant og meningsfuld måde”, lyder det i et nyt forslag fra Dansk Folkeparti. De foreslår mere praksisfaglighed i folkeskolen og flere timelærere med praksisfaglige kompetencer.

Publiceret Senest opdateret

Den danske håndværkerkultur skal fremmes, mener Dansk Folkeparti.

Partiet har fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, der ”pålægger regeringen at gennemføre initiativer til fremme af erhvervsuddannelser og vilkårene for Danmarks kommende håndværkerstand”.

DF's 10 forslag

- Mere praksisfaglighed i folkeskolen.

- Nye og bedre erhvervsrettede udskolingstilbud.

– Flere timelærere med høj praksisfaglighed.

– Styrkelse af kernekompetencer i dansk og matematik i folkeskolen.

– Bedre muligheder for eux –

– Erhvervspraktik i 8. og 9. klasse.

– Bedre rammevilkår for erhvervsuddannelser.

– Etablering af flere campusområder for at skabe et attraktivt studiemiljø.

– Eftersyn af læreplaner og bedre vilkår for voksenelever.

– Fleksibel dimensionering og flere uddannelsesveje på erhvervsakademierne.

”Der er akut mangel på faglært arbejdskraft, og det vil forblive virkeligheden de næste mange år, hvis ikke vi retter kursen op med det samme. Dansk Folkeparti er bekymret for, at hvis vi ikke formår at gøre noget ved problemet, bliver prisen stor både menneskeligt og i kroner og øre. Omkostningerne for videnssamfundet bliver sammenhængskraften, social og politisk polarisering, vores skattede tryghed og ikke mindst vores tillid til hinanden”, lyder partiets begrundelse.

Dansk Folkeparti mener, at børn bliver indoktrineret til at skulle tage lange videregående uddannelser, og de vil gerne gøre op med ideen om, at alle skal være akademikere.

I stedet skal man tilskynde til uddannelse af enhver slags. Partiet vil derfor have regeringen til at ”tage et opgør med uddannelsessnobberiet og styrke håndværkertraditionen ved at arbejde for at skabe en kulturændring omkring erhvervsuddannelser og faglært arbejde”.

Læs forslaget

Partiet har ti bud på, hvad der vil hjælpe. Blandt andet mere praksisfaglighed i folkeskolen, flere timelærere med høj praksisfaglighed og erhvervspraktik i 8. og 9. klasse.