"Vi anbefaler kraftigt, at testvejlederen har gode læsefaglige kompetencer, så hun kan se, om ordblindetesten går rigtigt for sig, og derefter kan vurderer resultatet", siger lektor Mads Poulsen fra Center for Læseforskning.

Elever skal afkode nonsensord i den nye ordblindetest

Den nye ordblindetest tester elevens evne til at omsætte bogstaver til lyd og til at sætte lydene sammen. Det sker ved hjælp af to typer opgaver, som begge består af nonsensord. Forskerne bag testen anbefaler på det kraftigste, at en testvejleder med kendskab til læsefaglighed bistår eleverne med testen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

At læse består af to dele: At afkode ordene og at forstå teksten. Den nye ordblindetest, som Undervisningsministeriet i disse dage præsenterer på regionale møder, tjekker den første del.

Ordblindetest klar til at blive præsenteret på regionale møder

"Eleven skal igennem to opgaver. I den ene læser eleven nonsensord og skal finde det ord, der lyder som et rigtigt ord. For eksempel skal eleven skelne mellem nilmæ og næmli, hvor det sidste er rigtigt. Det er ganske vist ikke stavet korrekt, men hvis man omsætter bogstavlydene til standardlyde, lyder det som et rigtigt ord", fortæller lektor Mads Poulsen, der har været med til at udvikle testen på Center for Læseforskning på Københavns Universitet.

Det bliver ikke obligatorisk for skolerne at bruge den nye ordblindetest

"Hvis eleven har meget svært ved denne opgavetype, tyder det på, at han har vanskeligt ved bogstavlyde og ved at sætte lydene sammen", siger Mads Poulsen.

Eleven hører også nonsensord

Testen kan anvendes fra 3. klasse og til universitetsniveau, og hvis eleven ligger under en given grænseværdi, tyder det på, at han er ordblind.

Adsbøl vil have Antorini til at følge, om den nye ordblindetest bliver brugt

"Eleven læser en række opgaver med nonsensord, og hvis han scorer meget lavt, er han sandsynligvis ordblind", siger Mads Poulsen.

I den anden opgavetype hører eleven en række nonsensord og får igen nogle valgmuligheder.

Stor forskel på om skoler og kommuner anerkender ordblindhed

"Eleven skal vælge den stavemåde, som svarer til udtalen af nonsensordet. Hvis han hører "obilm", skal han vælge obilm og ikke oblim".

Testvejlederen skal kende til læsning

Det tager cirka 20 minutter at gennemføre den digitale test, som i princippet selvinstruerende. Men afhængig af elevens alder skal der være en testvejleder til stede, som sikrer, at testen foregår rigtigt, og at eleven arbejder koncentreret med opgaverne.

Ny test skal identificere ordblinde blandt børn og voksne

"Vi anbefaler kraftigt, at testvejlederen har gode læsefaglige kompetencer, så hun kan se, om testen går rigtigt for sig, og derefter kan vurderer resultatet. På en skole kan det for eksempel være læsevejlederen. Hvis eleven scorer meget lavt, tyder det på ordblindhed, og læsevejlederen vil vide, hvilken indsats der skal til for at hjælpe eleven", siger Mads Poulsen.

Center for Læseforskning skal udvikle test til ordblinde

De to første regionale møder er afholdt, og de to sidste foregår i næste uge i henholdsvis Aalborg og Horsens.