Anmeldelse

Plot 6
Plot 6

Plot er den røde tråd

Forlagene navigerer i farligt farvand på grund af de mange forandringer, der sker i skoleverdenen. "Plot 6" er en god løsning, hvis man ønsker at skabe en syntese af tradition og fornyelse og samtidig vil leve op til Fælles Mål.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Plottet er den røde tråd i en fortælling, og eleverne kan med dette materiale spinde deres egen røde tråd i deres faglige udvikling. Det er, hvad der loves i lærervejledningen til sidste udgave af systemet "Plot" beregnet til 6. klasse.

Fakta:

Titel: Plot 6

Type: Elevbog

Forlag: Alinea

Type: Lærervejledning

Systemet består af en lærervejledning med en grundig, eksplicit introduktion til fagsyn og læringssyn og en inspirerende side for side-vejledning, der er grundig uden at blive alt for detaljeret, og en fleksbog.

Og hvad vil det så sige, at det er en fleksbog? Systemet kan stadig købes som et papirbaseret materiale, men man kan købe rettigheder til en digital udgave. Her er tekstens sider bragt, og desuden er der link til et digitalt netværk. Man kan hente lyd- og videofiler, forslag til digitale værktøjer, arbejdsark, danskfaglige modeller, mål- og evalueringsark, billeder og ordforklaringer og få adgang til film. Man kan også vælge at købe både det boglige materiale og fleksbogen.

Eleverne kan skrive og løse opgaver direkte i fleksbogen, de kan oprette og dele notater, vedhæfte og dele dokumenter og filer. Som lærer kan man kommunikere med enkelte elever eller hele klassen.

I lærervejledningen er der en fyldestgørende introduktion til systemet. Det loves, at eleverne med dette system får en helhedspræget undervisning. Systemet lægger vægt på oplevelser, indlevelse, æstetiske værdier, og læringen af faglige kompetencer kædes sammen med erhvervelse af sociale og personlige kompetencer. Læringssynet er konstruktivistisk, og der lægges stor vægt på kreativitet og produktion af tekster.

Langt hen ad vejen holder systemet, hvad det lover. I lærervejledningens indledning karakteriseres dansk både som et dannelses- og et færdighedsfag. Indholdet dækker et bredt spekter af emner inden for faget dansk.

Indledningsafsnittet ”At spejle sig” handler om personlig identitetsudvikling. Dernæst følger grundigt arbejde med journalistiske tekster, systematisk arbejde med argumentation, historiske billeder, sproglære - herunder pragmatikkens tilgang - og arbejde med æstetiske tekster og film. Den litterære tilgang er overvejende receptionsæstetisk, men der lægges også vægt på grundige iagttagelser i teksterne.

Teksterne er for en stor del af nyere dato skrevet af børne- og ungdomsbogsforfattere. De er velskrevne og engagerende og vil både i indhold og form kunne fange elevernes interesse. Jeg kunne dog godt tænke mig lidt flere tekster, der tilgodeser en historisk dimension, og som er mere udfordrende i deres indhold og formsprog, herunder flere klassikere.

De faglige begreber og færdigheder indlæres ikke ved systematisk terpen, men ved spændende og oplevelsesrige faglige aktiviteter.

"Plot" forener eklektisk gode traditioner i faget med nye tendenser - selv et svirp af australsk genrepædagogik er der plads til - og kæder elegant bogens faglige forløb sammen med de ny Fælles Mål, som det fuldt ud lever op til.

Og dog. Alle systemer har deres begrænsning. Målstyring lægges der med rette vægt på i den nye skolereform. Som indledning til hvert kapitel formuleres nogle meget brede mål, og i slutningen er der forslag til evaluering - ligeledes formuleret i brede termer. Disse mål skal suppleres med den enkelte lærers mål og de mål, som elever sætter for sig selv sammen med læreren. Vejledningen i den del af materialet kunne godt være mere præcis.

Endelig må systemet suppleres med læremidler til systematisk træning af læseteknik, notatteknik, stavetræning og grammatik. Disse områder er ikke behandlet tilstrækkeligt systematisk og må hentes i andre læremidler. Jeg savner desuden en højere grad af undervisningsdifferentiering, og at tosprogede bliver tilgodeset.

Jeg kan anbefale dette læremiddel til 6. klassetrin. Ved at bruge det vil eleverne gennemgå læringsforløb, der lever op til ny Fælles Mål og samtidig holder fast i værdifulde traditioner i faget.

It-delen repræsenterer en begyndende integration af det digitale i faget, men udgør hovedsagelig særdeles nyttige hjælperedskaber.

Gamle hæderkronede systemer, som ikke helt lever op til nutidens krav, behøver forlagene ikke bare at kassere. De kan stadig bruges, men på en ny måde. Her er redidaktisering nøgleordet. Over 30 procent af læremidlerne, der udgives, er digitale på grund af et oppustet marked, der bygger på statstilskud til kommunernes indkøb. Hvad sker der, når tilskuddene falder væk? Brister boblen så? De andre skandinaviske lande ligger på fem-seks procent.

De digitale læremidler, der udgives i dag, rummer i nogle tilfælde mange spændende muligheder for at skabe kvalitet og for at gå nye veje, blandt andet i forbindelse med gennemgang af multimodale tekster. Men kvantitet og kvalitet følges absolut ikke altid ad i disse udgivelser.

Dette læremiddel er et godt eksempel på, at en kombination af et bogligt læremiddel og et digitalt giver en særlig kvalitet.

Powered by Labrador CMS