Anmeldelse

Styr på stavning

Farvel til staveord

Hvis eleverne skal lære at stave, skal de skrive - ikke terpe. Det er filosofien bag dette spændende materiale.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Styr på stavning" er et digitalt læremiddel til kontekstorienteret staveundervisning. I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke begrebet "kontekstorienteret". Med dette begreb sætter forfatterne bag læremidlet fokus på det centrale i deres syn på, hvordan en lærer skal arbejde med elevernes staveudvikling i folkeskolen. Eleven skal arbejde med stavningen i tæt parløb med læsning og skrivning af forskellige tekster, så stavningen ikke opleves som en kontekstuafhængig disciplin i undervisningen. Forfatternes pointe er, at hvis staveundervisningen ikke knyttes tæt til en given kontekst, så vil eleverne gang på gang ”glemme” de staveregler, som de har lært og fået gennemgået. Derfor er det vigtigt at skrive tekster med eleverne og derigennem sætte fokus på forskellige staveregler og -måder.

Fakta:

Titel: Styr på stavning

Forlag: Dafolo

Eleverne skal med udgangspunkt i det digitale læremiddel derfor gå på opdagelse i sproget, lære strategier og undersøge, hvordan sproget egentlig er bygget op. Forfatterne bag læremidlet pointerer ligeledes, at stavning i lighed med staveord og diktater ikke isoleret fordrer bedre stavere. Det, der derimod rykker, er, når eleverne skriver tekster – og skal bruge stavningen som støtte til at skrive tekster.

Det digitale læremiddel "Styr på stavning" er bygget op på den måde, at man som bruger bliver præsenteret for ni forskellige aktiviteter: selvvurdering, min stavetype, staveblog, staveinterview, læseskema, historieroulette, stavefejlsoversætteren, stavebattle og app-anmeldelser.

Disse ni aktiviteter er i sagens natur ikke ni traditionelle staveaktiviteter, der ”træner” forskellige fejltyper af stavning, men netop aktiviteter, der arbejder med elevernes metarefleksion over deres stavning og udviklingen af denne.

Det er på mange måder befriende at blive præsenteret for et materiale, der arbejder på et andet plan end traditionelle stavematerialer – og så er der kun tiden og arbejdet med at skrive tekster, der kan afgøre, om eleverne bliver bedre stavere, men det er absolut et forsøg værd at arbejde på denne måde med elevernes stavning.