Anmeldelse

Bør få en høj stjerne

Det kræver tid på at sætte sig ind i denne bog, men det er tiden værd. Det lidt umoderne redskab 'refleksionsspørgmål' bliver i bogen brugt, så det sætter gang i læserens tankevirksomhed.

Publiceret Senest opdateret

Fakta

Stjernestunder - helhedsorienteret læse- og skriveundervisning Bhkl-6. kl

Forfattere: Lena Bülow-Olsen og Pernille Sørensen

550 kroner

276 sider

Dansk Psykologisk Forlag

Med den nye bog Stjernestunder – helhedsorienteret læse- og skriveundervisning - Bh.kl.-6.kl, kommer forfatterne med et tilbud til læseren om et fagdidaktisk fundament for en helhedsorienteret undervisning i skriftsproglighed helt fra starten. Bogen tager udgangspunkt i, at læsning, skrivning og sprogtilegnelse er naturligt sammenhængende elementer. Der tages afsæt i, at man arbejder med meningsfulde og vedkommende tekster, hvor alle elever har deltagelsesmuligheder.

Selve stjernemodellen skal ses og forstås som en stjerne med fem takker rundt om en midte. I midten finder man klassens fælles stjernestund, fælles basisarbejde med en given tekst. Det er i denne stund, at læreren modellerer. Ude i de fem takker finder man elevernes detaljerede arbejde med fem danskfaglige delelementer: læsestrategier og læseteknikker, grammatik, syntaks og stavning, sproglige vendinger, ordkendskab og ordbetydninger, forståelse gennem analyse og fortolkning og til sidst fremstilling. Alle de tekster og forløb, man vil bruge, kan lægges ind i stjernemodellen.

Udenom den femtakkede stjerne finder vi det såkaldte stjerneskud. Her kan eleverne udvikle og automatisere deres færdigheder på deres eget niveau. Det er også i arbejdet med disciplinerne, at læreren for eksempel stilladserer elevernes arbejde med mindre grupper, og det er her, eleverne både arbejder i grupper, i par og individuelt.

Når man har arbejdet hele stjernen rundt, kommer man tilbage til midten og slutter i plenum. Eleverne har et ark, hvor de selv skriver ind hvad de skal nå at arbejde med i forbindelse med teksten. Dette kan nære behovet for selvbestemmelse hos den enkelte, hvilket er vigtigt, når man er i skole.

Bogen er delt ind i tre dele. I del et præsenteres stjernemodellens teoretiske fundament, i del to præsenteres den metodiske baggrund og i del er praksisdelen. I denne del er der fire konkrete undervisningsforløb, man kan gå i gang med. Der er et dobbeltforløb til 1. klasse med en billedbog og en fagtekst, et forløb til 4. klasse med en kort fagtekst og et forløb til 6. klasse med en fiktionstekst.

Foruden den fysiske bog er der kopisider til bogen. Disse tilgås ved at scanne en QR-kode i bogen eller ved at følge et link. Siderne indeholder både refleksionsspørgsmål til læreren, piktogrammer, der kan bruges til ophængning i klassen, så eleverne kan se om de skal arbejde alene, i makkerpar eller andet, der er oversigter over læse- og skriveudviklingens faser, planlægningsark, masters til ordkort og en masse andet der skal bruges, når man underviser ud fra stjernemodellen. Arkene kan printes enkeltvis eller samlet, alt efter hvad man har brug for. 

Både i bogen og i kopiarkene er der som sagt refleksionsspørgsmål til læreren. Sådanne har jeg ikke set i lang tid, og jeg synes de er en gave til læreren. Man tvinges faktisk til at tænke sig om, og måske til at tænke nyt. Spørgsmålene er oplagte at bruge til sig selv, men også i danskteamet, på klasselæsekonferencer og i andre sammenhænge, hvor man arbejder med læse- og skriveundervisning. Her på matriklen skal disse spørgsmål klart indgå i både mit og kollegernes arbejde og faglige refleksioner. Både når jeg underviser, og når jeg vejleder.

De fire undervisningsforløb bag i bogen er lige til at gå til. Dette forstået på den måde, at man naturligvis skal sætte sig ind i teksterne og så ellers følge bogens anvisninger om forberedelse, aktiviteter med mere. De fire forløb giver god mulighed for at læreren kan øve sig i at bruge stjernemodellen. Efterhånden som man så får styr på den, kan man putte de forløb ind i den som man ønsker.

Bogen er stor og tyk, knap 300 sider. Man får en meget grundig indføring i metode og teori, og der er meget at tage fat på. Modellen tilbyder differentiering, og grundigt arbejde med danskfagets discipliner. Man skal bruge tid på at sætte sig ind i sagerne, ja. Men når det er gjort vil jeg vove at påstå at man er godt og solidt udrustet til en masse undervisning i vedkommende tekster, på en vedkommende måde. Forhåbentlig kan eleverne rundt om i klasserne opleve en masse stjernestunder, når de og deres lærer lærer at navigere efter stjernerne.