Anmeldelse:

Spil dine kort rigtigt, når alt er på spil, særligt den demokratiske dannelse

Brobyggerspillet lærer eleverne at åbne op for lyttende og accepterende dialoger på tværs af kultur, etnicitet, køn og religion.

Publiceret

Fakta:

Brobyggerspillet

249 kroner

Udgiver: Brobyggerne - Center for dialogkaffe

Brobyggerspillet er foreningen Brobyggernes samtalespil uden vindere og tabere, rigtige eller forkerte svar. Generalsekretær for Brobyggerne Özlem Cekic har tidligere udtalt, at hun er inspireret af Hal Kochs tanker om den demokratiske samtale. Det er en almengyldig visdom, der gælder både i en skoleklasse og i samfundet, at vi skal kunne værne om mindretallet, for hvis det bare er et flertal, der bestemmer, er det flertalstyranni.

Spillet er udviklet til brug i skolen fra 4. klasse og op. Eleverne kan deles op i mindre grupper, så alle kommer til orde. Spillet består af en terning og 108 spørgsmål fordelt på de seks kategorier Mig, Fællesskab, Fordomme, Sandt eller falsk, Tillid – og den sidste kategori er ”Joker” med spørgsmål til de virkeligt svære situationer, vi mennesker også indimellem er i.

MIG-kategorien er grøn. Det er her, vi finder håbet for forandringer og om identitet. Her skal hver enkelt elev tage stilling til, hvem de er, og hvad der er vigtigt for dem.

FÆLLESSKAB-kategorien er rød. Her er der hjerterum, og det er her, at det pædagogiske potentiale ligger. Det er her, læreren sammen med eleverne kan vise vejen for, hvordan vi kan være sammen om noget, der betyder noget.

FORDOMME-kategorien er blå eller turkis, og er den farve, der står for stemninger, renhed og troskab. Netop fordi vi alle har en dom på forhånd, er det vigtigt at kunne svare ærligt på, hvad det styrer de meninger og holdninger, vi har, når vi møder andre, uanset om det er positive eller negative fordomme, fordi det handler om, at vi først lærer andre mennesker at kende, hvis vi ikke er for fastlåste i det, vi tror, at vi ved om andre.

TILLID-kategorien er lilla, og en blanding af røde og blå farvenuancer. Sådan er det også med tilliden, hvor vi hele tiden skal balance mellem tro og tvivl, og lære at turde vise hinanden, hvem vi er – i tillid til, at det vi siger og viser, vil blive mødt med de bedste hensigter. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan få en frugtbar dialog.

SANDT-ELLER-FALSK-kategorien er gul, en farve, der i den vestlige verden står for jalousi og falskhed, mens samme farve betyder sundhed, herlighed og kraft i en asiatisk kultur. En hel perfekt farve til at illustrere, at hvad der er sandt for den ene, kan være falsk for den anden, alt afhængig af konteksten. Eleverne skal her finde ud af, hvad de mener, og begrunde hvorfor.

JOKER-kategorien er sort, og det er den svære kategori, og derfor er farvesymbolikken, at det er den mørke og sorgfulde kategori.

Spillet kan spilles over længere tid i grupper eller som quiz-og-byt, hvor eleverne går rundt mellem hinanden, og lige føler hinanden lidt på tænderne. Så måske er den ene måde god til en slags opvarmning til selve gruppearbejdet. Måske skal der tænkes lidt over, hvordan man sammensætter grupperne eller også er det måske en pointe, at det kan gå både og skidt i et gruppearbejde om et sårbart emne. Som Özlem Cekic siger det, så gør det ikke noget, hvis den gode stemning ikke er der hele tiden. Det handler om, at læreren er bevidst om, at styrken i et demokrati ligger i, at der er forskellige holdninger, og at alle har ret til at ytre sig.

Spillet hjælper os til at sætte ord på det, vi har til fælles, og det vi tænker forskelligt om.

Konkluderende kan man sige, at spillet hjælper os til at sætte ord på det, vi har til fælles, og det vi tænker forskelligt om. Spillet er udviklet til brug i Brobyggerugen til elever fra 10 år, og den har eksisteret side 2018, hvor Brobyggerne har samarbejdet med de københavnske grundskoler i en temauge bestående af dialog, demokrati, frihedsrettigheder, fordomme og forskellighed. Erfaringerne viste, at lærerne efterlyste kompetencer til gennemførelse af de svære samtaler, hvilket foreningen har fulgt op at kurser til både lærere og elever.

Eleverne uddannes og trænes i brobyggerspillets temaer, hvilket antyder, at man ikke behøver at tage alle kategorier i spil fra begyndelsen. Man kan starte blidere op med de grønne og de røde kort og så gemme de gule og de sorte til, alle har lært at føre en konstruktiv dialog, for demokrati er noget, vi hele tiden øver os på og udvikler. Det er sådan et demokrati fungerer.

Hermed er anbefalingen af spillet givet videre til alle grundskoler i hele landet – og ikke kun dem i Københavns Kommune, om end de har øvet sig siden 2018. Der er flere måder at spille spillet på og der er mange flere måder at være menneske på. Vi skal lære at forstå, at selv om vi ikke er ens, så kan vi stadig være lige meget værd.

Powered by Labrador CMS