Optagelsesprøven til gymnasiet corona-justeres

Efter endnu et år med corona-nedlukninger er Folkeskolens Afgangseksamen beskåret, og nu er partierne blevet enige om også at nedsætte kravene ved optagelsesprøverne til gymnasieuddannelserne

Publiceret

Alle Folketingets partier er på baggrund af endnu et skoleår med coronanedlukninger blevet enige om at justere den optagelsesprøve, man kan tilmelde sig, hvis man ikke umiddelbart opfylder kravene til optagelsen på en gymnasieuddannelse.

Der vil som normalt være opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi i prøven. Men det er kun de tre fag, ansøgeren klarer sig bedst i, der er afgørende. Samtidig justeres kravene, så man i år skal have mindst 60 point i prøven for optagelse på de treårige gymnasieuddannelser og 45 point for optagelse på hf i stedet for som normalt henholdsvis 80 og 60 point.

Ændringen af optagelsesprøven skal ses i lyset af ændringerne af sommerens prøver for afgangselever i grundskolen, som Folketingets partier indgik aftale om den 25. februar 2022, skriver uvm.dk