Trivsel

Forskningsoversigt og podcast om trivsel og mistrivsel i skolen

Publiceret

Professor Venka Simovska og postdoc Nis Langer Primdahl, DPU, Aarhus Universitet, har skrevet en ny forskningsoversigt, der bygger på 159 danske, nordiske og internationale studier af trivsel og trivselsfremmende interventioner og programmer. Når man læser sig igennem studierne, er det ifølge Venka Simovska iøjnefaldende, at der ofte mangler en klar og eksplicit definition af, hvilket begreb om trivsel de bygger på.

”Det betyder, at vi ofte ikke ved, hvad vi egentlig taler om, når vi taler om trivsel. Det kan bidrage til forvirring hos lærere og andre professionelle, der skal arbejde med trivsel. Tal for trivsel, f.eks. fra kvantitative trivselsmålinger, kan være misvisende, især når de løsriver sig fra den kontekst, eleverne besvarer spørgsmålene ud fra, og bliver til en situationsuafhængig og statisk sandhed om skoleelevers trivsel", siger Venka Simovska i en pressemeddelelse.

I en podcast, som udgives sammen med forskningsoversigten kan du møde Else Nyborg Christensen, der er trivselsvejleder ved Engbjergskolen i Snejbjerg i Herning Kommune. Hun fortæller om skolens helhedsorienterede tilgang, der knytter trivsel tæt til skolens hverdagspraksis.

dpu.dk: Trivsel og trivselsfremme i skolen