Forskning

Leder af Videncenter for Læremidler Stig Toke Gissel er en af de otte professionshøjskoleansatte forskere, der har fået plads i Danmarks Frie Forskningsfonds udvalg.

Professionshøjskole-folk for første gang med i forskningsfond

Publiceret

Leder af videncentret Læremiddel.dk og docent på professionshøjskolen UCL, ph.d. Stig Toke Gissel, har fået plads i  Danmarks Frie Forskningsfonds udvalg for grundskole og erhvervsuddannelse, og det samme har lektor på Via Henriette Duch og docent på Absalon Marianne Riis. I alt har otte professionshøjskoleansatte forskere fået plads i fondens udvalg, og det er første gang det sker. Det glæder forperson for Danske Professsionshøjskoler Camilla Wang.

"Der er et stort uudnyttet potentiale i professionshøjskolernes praksisnære forskning og et stort vidensbehov i praksis i fx det nære sundhedsvæsen, dagtilbud og folkeskoler. Heldigvis peger flere ting i retning af, at ambitionerne for professionshøjskolernes praksisnære forskning er stigende. Her tænker jeg både på, at otte professionshøjskolemedlemmer nu er udpeget til Danmarks Frie Forskningsfonds tematiske udvalg, men også på at DFiR har påpeget behovet for en visionær, national strategi for forskning på professionshøjskolerne. Begge dele er vigtige skridt mod mere praksisnær forskning til gavn for det danske velfærdssamfund".

Danskeprofessionshøjskoler.dk: "8 forskere fra professionshøjskolerne er for første gang udpeget til Danmarks Frie Forskningsfonds tematiske udvalg"