9.500 elever fik ekstra støtte efter corona - læs om erfaringerne

Publiceret

En række fonde og ministerier gik efter coronapandemien sammen med KL om at afsætte midler til at styrke trivslen og læring hos de børn og unge, som havde dårligst vilkår for at lære hjemmefra under skolenedlukningerne.  De 25 kommuner med den største andel udsatte børn og unge fik mulighed for at gennemføre forskellige skolebaserede indsatser i løbet af 2022. 23 kommuner takkede ja og modtog støtte svarende til cirka tre fjerdedele af et årsværk for en lærer pr. skole. Ca. 9.500 elever blev berørt af den ekstra støtte. Den første evaluering fra forskningsinstituttet Vive viser, at to ud af tre lærere har været glade for tolærerordning eller undervisning i mindre grupper. 8 ud af 10 elever oplever på den ene side, at de nemmere kan få hjælp i undervisningen, når der er to voksne i klassen, eller når undervisningen foregår i mindre grupper efter skoletid. Men halvdelen oplever fortsat, at de bliver forstyrret af larm i timerne, selvom der er to voksne til stede i undervisningen.

Vive.dk: "Fagligt løft og øget trivsel efter Covid-19"