Børn og unge bruger snus og ryger i skoletiden trods forbud

Trods forbud ryger elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne fortsat i skoletiden, viser undersøgelse.

Publiceret

I lidt over to år har det ikke været tilladt at ryge cigaretter eller bruge snus og nikotinposer, når man som barn og ung er i skole eller på sit uddannelsessted.

Alligevel forbruger en stor andel af de børn og unge, som bruger tobak og nikotinprodukter, også produkterne i skoletiden.

Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet (SDU). Undersøgelsen er foretaget blandt cirka 9300 børn og unge i alderen 15-29 år, som har besvaret et spørgeskema.

Både cigaretter, e-cigaretter og røgfrie nikotinprodukter bruges af elever på alle skole- og uddannelsesstederne.

Og over halvdelen af dem gør det også i skole- og undervisningstiden.

For eksempel er det to tredjedele af dem, der går i folkeskole eller anden grundskole, og som ryger, der også ryger i skoletiden.

Helt præcis er der tale om 64,5 procent.

De produkter, de oftest bruger i skoletiden på tværs af skole- og uddannelsessted, er røgfrie nikotinprodukter.

Tre ud af fire af børn og unge, der ryger, bruger dem også i skoletiden. Det vil sige 75,1 procent.

Folkeskoler og grundskoler i Danmark blev ved lov røgfrie i skoletiden den 1. januar 2021.

Ungdomsuddannelserne blev røgfrie i skoletiden fra den 31. juli 2021.

At skolerne er røgfrie betyder ifølge loven, at elever ikke må ryge tobak eller bruge nikotinprodukter, når de er i skole eller har undervisning.

Men trods forbuddet er andelen af dem, der ryger cigaretter og e-cigaretter i skole- og undervisningstiden, steget fra efteråret 2021 til efteråret 2022. Det er med undtagelse af FGU og erhvervsuddannelserne, hvor det er faldet.

Omvendt er der sket et fald i andelen af dem, der bruger røgfrie nikotinprodukter, mens de er i skole og på uddannelsesstedet.

Undersøgelsen fra SDU viser, at der generelt er flere børn og unge, som ryger cigaretter eller bruger nikotinposer, snus eller lignende.

I 2022 gjaldt det for 35,1 procent - svarende til en tredjedel - mod 26,3 procent i 2020, som svarer til en fjerdedel.

Undersøgelsen er foretaget mellem september og november 2022.

/ritzau/