Syv måder at hjælpe børn til en god skolestart

Hvert år begynder cirka 60.000 børn i børnehaveklasse. Mange har en fest, men hver tiende trives ikke i indskolingen. Og udfordringerne trækker spor i resten af skoletiden. Egmontfonden præsenterer i et nyt katalog syv skolers skolestartsindsatser til inspiration for andre skoler.

Publiceret Senest opdateret

Halvdelen af de 6.-7. årige er meget glade for at gå i skole og en tredjedel er glade. Men der er også de andre.

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viste i 2019, at de resterende godt 11 procent har lav skoletrivsel. Det fik Egmont Fonden til at sætte fokus på god skolestart med en årlig rapport og fondsmidler, som skoler kunne søge til skolestartsprojekter.

Syv støttede projekter er afsluttet, og et katalog, der beskriver indsatserne, bliver offentliggjort i morgen.

Indsatserne har haft en række fokuspunkter:

- For det første at børn i risiko skal opspores og støttes før skolestart

- For det andet at børn med lav skoletrivsel skal have den rette hjælp hurtigt

- For det tredje at intet barn skal stå uden for børnefællesskaberne

Kataloget beskriver de syv indsatser, som fx handler om, hvordan en skole har ansat en resursepædagog, der lærer børnene at kende allerede i børnehaven og arbejder tæt sammen med pædagoger, børnehaveklasseledere, lærere, sundhedsplejerske og forvaltning.

Et andet sted har man lavet faste arrangementer på tværs af skole og børnehave.

Og et tredje har haft fokus på et styrket forældresamarbejde.

Problemerne kan følge med

At tage fat i udfordringerne allerede i skolestarten er vigtigt, viser en anden undersøgelse, som VIVE gennemførte i 2019.

Den viste, at børn, der har flere trivselsudfordringer ved skolestart – fx i form af konflikter med kammerater, psykiske udfordringer eller koncentrationsbesvær – har betydelig større risiko for at klare sig dårligt senere i uddannelsessystemet.

Jo flere udfordringer børnene har i 7-årsalderen, desto højere er risikoen for, at de klarer sig dårligt til folkeskolens afgangsprøve, ikke gennemfører en ungdomsuddannelse og hverken er i job eller uddannelse som 22-årige.