Det handler om at få børnene til at tale sammen og reflektere uden at tænke på det som sprogundervisning.

Gratis værktøj til sprogstimulering kan åbne samtalen med elever og forældre

Mange børn begynder i skole med så svage sprogkompetencer, at det påvirker deres trivsel, og at de har svært ved få noget ud af undervisningen. I et samarbejde mellem SDU, biblioteker og frivillige er der udviklet et materiale til sprogstimulering, som lærere frit kan benytte.

Publiceret Senest opdateret

Det hele startede med covid 19-nedlukningen. Den frivillige organisation ’2 timer om ugen’, fik en række henvendelser fra forældre i belastede områder i Esbjerg og Odense, der var bekymrede, fordi deres børn ikke fik dansksproglige input, når de ikke kom i børnehave og skole.

Det resulterede i et samarbejde mellem organisationerne '2 timer om ugen', og Filosofi i Skolen og Vollsmose Bibliotek, Odinskolen og Center for Sprog og Læring. Sammen gik de i gang med at udvikle et forskningsbaseret sprogstimuleringsprogram.

”Det var vigtigt for os, at det dels tog udgangspunkt i den viden, vi har fra forskningen og dels var så lige til at gå til, at man ikke behøvede en masse viden om børns sprogudvikling for at kunne bruge det”, fortæller Laila Kjærbæk.

Hun er lektor ph.d. ved Center for Sprog og Læring på Syddansk Universitet og har været med til at lede projektet, hvor man har afprøvet materialerne og løbende fulgt det fra forskersiden.

Programmet er designet til at stimulere børnenes sprog ved hjælp af engagerende interaktioner og aktiviteter i inkluderende fællesskaber. Det er sproglege, der har fokus på at styrke deres sproglige bevidsthed og filosofiske dialoger, der stimulerer deres evne til at lytte, forstå, tænke og producere sprog.

Materialerne ligger gratis tilgængeligt, og de kan både bruges samlet, eller man kan tage enkeltdele ud.

Sprogværktøjet kan bruges både i dansk som andetsprogsundervisning og i den almindelige undervisning, fortæller lektor, ph.d. Laila Kjærbæk

”Det giver absolut mening for DSA-lærerne at gå ind og tage dele af materialet. På skoler, hvor sprogprøven er obligatorisk, vil det også være meget relevant at bruge aktiviteterne, for det er mange af de samme sproglige områder, der bliver arbejdet med. Det giver også mening for andre lærere, hvis de har enkeltelever større eller mindre grupper af elever i deres klasser, som har brug for hjælp, eller i børnehaveklasserne eller sfo’en. Det er designet til at kunne bruges uden forkundskaber, men har man i forvejen faglig viden, kan man stadig trække inspiration ud af det og bruge det mere målrettet”, siger Laila Kjærbæk.

Også hjælp til forældresamarbejdet

Materialet er udarbejdet i erkendelse af, at mange børn ikke får den hjælp og støtte, de har brug for, fortæller Laila Kjærbæk, bl.a. fordi mange skoler og PPR ikke tilstrækkelige resurser til at imødekomme børnene behov.

”Vi oplever, at børnenes forældre rigtigt gerne vil, men de ved ofte ikke, hvad de skal gøre, og de har heller ikke altid resurserne til det. Derfor er samarbejdet med forældrene også en vigtig del af vores projekt. Vi har haft en forældreindsats, hvor forældrene mødes en gang om måneden for at dele erfaringer med hinanden og for at få råd, vejledning og inspiration til at stimulere deres børns sprogudvikling. Den del kan dsa-lærerne også lade sig inspirere af”, siger Laila Kjærbæk.

Hun fortæller, at mange af forældrene i projekterne, de har kørt, har sagt, at deres børn er begyndt at tale om helt andre ting hjemme.

De er vant til at bruge sproget til helt konkrete meddelelser, men pludselig kommer de hjem og stiller spørgsmål og undrer sig. De fortæller også, at børnene er blevet gladere og mere sociale.

De første materialer er tilgængelige på Sprogstimulering.dk, og siden vil løbende blive udvidet efterhånden, som resultaterne af forskningsprojektet bliver formidlet.