Børnehaveklasseledernes lønudvikling har haltet efter lærernes, men har de seneste år bevæget sig i den rigtige retning
Børnehaveklasseledernes lønudvikling har haltet efter lærernes, men har de seneste år bevæget sig i den rigtige retning

Børnehaveklasseledernes løn er kommet tættere på lærernes

De seneste år er forskellen mellem børnehaveklasselederes og læreres løn faldet markant. ”Det er resultatet af en prioriteret indsats”, fortæller DLF. Børnehaveklasselederforeningen er glade for forbedringen, men peger på at arbejdsvilkårene stadig halter.

Publiceret Senest opdateret

I 2013 lå børnehaveklasseledernes løn 9,3 procent under lærernes. I 2021 var forskellen reduceret til 5,3 procent.

”Fra og med overenskomsten i 2015 har vi gået målrettet efter at gøre noget ved, at børnehaveklasseledernes løn haltede efter. I kroner og ører svarer det til at de er gået fra en forskel til lærerne på cirka 4.000 kroner om måneden til cirka 2.000 kroner om måneden”, fortæller formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Morten Refskov.

Han fortæller, at det er sådan foreningen arbejder i forhold til forskellige medlemsgrupper, at de analyserer lønniveauerne og ser, om der er nogle, der har brug for noget særligt, og det var der ingen tvivl om, at børnehaveklasselederne havde.

Logikken i, at der skal være en forskel i lønniveauet mellem de to grupper skal findes i, at de kommer med forskellig uddannelsesbaggrund, og lovmæssigt har børnehaveklasselederne en mindre bredde i opgavevaretagelsen.

Men forskellen var blevet for stor.

”Det handler om, at gruppernes indplacering og forløb i lønsystemet er forskellig, og dertil kommer, at når vi aftaler lønforbedringer ved overenskomstforhandlingerne, så er det i procent. Og det vil uvægerligt medføre en større kroneforskel over tid, fordi forbedringen bliver udregnet fra en lavere løn”.

Om det nuværende niveau så er det rigtige, eller om man vil gå efter yderligere forbedringer, er der ikke taget stilling til endnu.

Også forskel på vilkårene

I børnehaveklasseledernes forening er formand Marianne Giannini glad for forbedringerne i lønnen.

Men hun noterer sig, at der stadig er forskel, og at der er en risiko for, at den igen bliver større, fordi lønstigningerne er procentvise.

”Og hvad jeg synes er værre er, at der er så stor forskel på vores vilkår. Vi har ofte langt flere timer med børnene, ringere mulighed for forberedelse og for at få efteruddannelse”, fortæller hun og fortsætter:

”Vi er rigtig glade for, at foreningen har fokus på vores løn og arbejdsvilkår. Det har vi ønsket i mange år, så vi krydser fingre for nogle gode og tiltrængte justeringer.”

Generel udfordring med efteruddannelse

På den seneste kongres lovede DLF at se på børnehaveklasseledernes vilkår.

”Det er rimeligt at anføre, at børnehaveklasseledernes opgave har ændret sig i en mere boglig retning, og derfor er vi også i gang med en proces, hvor vi ser på deres vilkår både i forhold til det overenskomstmæssige og det indholdsmæssige, men der er flere hensyn at afveje, så det er ikke helt enkel”, siger Morten Refskov.

I forhold til efteruddannelse er det en generel udfordring for foreningens medlemmer, at de har for dårlige muligheder for efteruddannelse.

”På det område har vi på den seneste kongres vedtaget at afdække mulighederne. Der forestiller jeg mig ikke, at behovene er så forskellige. Børnehaveklasselederne har helt sikkert et artikuleret behov, men det gælder også andre medlemsgrupper, fx PPR. Men det er bestemt hørt og bliver bragt ind i overvejelserne”, siger han.

Powered by Labrador CMS