Formand for børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini ønsker, at DLF arbejder for, at børnehaveklasseledere og lærere får ensartede arbejdsvilkår.

DLF-top: Børnehaveklasseledernes arbejdsvilkår skal justeres

Giv børnehaveklasselederne og lærerne ens arbejdsvilkår, lød en appel fra formanden for Børnehaveklasseforeningen på DLF’s kongres. Formand for overenskomstudvalget Morten Refskov var klar til at se på ændringer.

Publiceret

Børnehaveklasseledere har ofte flere undervisningstimer end lærerne og får ofte mindre i løn.

Det skal der gøres noget ved, sagde formand for Børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini i dag på Danmarks Lærerforenings kongres i København.

”Vi skal forberede, undervise og evaluere ligesom vores lærerkolleger – men vores timer er flere”, sagde Marianne Giannini og efterlyste større lighed i arbejdsvilkår.

Vedtagelse: Sådan skal DLF styrke den fagprofessionelle stemme

DLF vil på alle niveauer arbejde for at styrke de fagprofessionelles stemme, så professionen står stærkt både centralt og ude på den enkelte arbejdsplads. "Det kræver, at medlemmerne har både muligheder, kompetencer og overskud til at gøre professionens stemme gældende i udviklingen af deres arbejdsplads og i forbedringen af rammer og vilkår for deres arbejdsliv", står der i kongresvedtagelsen, som kan findes i sin helhed på dlf.org

Hun pegede på, at kommunernes pressede økonomi kan betyde, at forskellen på arbejdsvilkårene faktisk vokser i disse år.

Kommunerne kan nemlig spare penge ved at sætte børnehaveklasseledernes undervisningstid op, sagde hun. ”Det må ikke ske. Det kan vi ikke holde til”.

Hun pegede på, at der følger mange opgaver med at være de første, der tager imod skoleelever og forældre.

”Hvert år står vi med en helt ny børnegruppe. Vi skal sørge for at de er trygge, og at de er klar til at starte i første klasse. Mange har forskellige udfordringer. Få er vi bekendt med før skolestart. Vi har udadreagerende børn. Nogle har også angst, OCD”, sagde hun blandt andet, da hun pegede på børnehaveklasseledernes mange opgaver.

På vegne af hovedstyrelsen gav formand for overenskomstudvalget i DLF Morten Refskov en tilkendegivelse af, at foreningen skal se på børnehaveklasseledernes arbejdsvilkår.

”Vi er meget med på, at der er sket en udvikling inden for børnehaveklasseledernes arbejde, som helt klart kalder på, at vi må se, om der skal ske nogle justeringer i både vores tilgang til det, men også i forhold til de vilkår, der er for arbejdet”, sagde han.

Morten Refskov pegede på, at børnehaveklasselederne står først, når skolen tager imod eleverne.

”Vi vil klart give et tilsagn om, at der er noget på det her felt, som der skal ske nogle justeringer af, eller som skal gøres anderledes”.