Især kompetenceudviklingsfonden vil komme børnehaveklasseledere til gode, mener formand Marianne Giannini. Læs hvorfor her.

Børnehaveklasseformand: Den nye overenskomst er gode nyheder for os

Den nye overenskomst er forhandlet på plads af Danmarks Lærerforening og KL. Men hvad betyder den for børnehaveklasselederne? Vi har spurgt formand Marianne Giannini, der især er glad for ét element i aftalen.

Publiceret Senest opdateret

Flere penge til efteruddannelse og et fast årligt tillæg til lærere og børnehaveklasseledere på almenområdet er to af de helt store sejre i den netop indgåede overenskomstaftale mellem Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening.

Hvert år forpligter parterne sig til at sætte 150 millioner kroner ind på en kompetenceudviklingsfond, der så kan søges af personalet.

"De penge kunne godt have været brugt til andre ting, for eksempel ekstra fridage eller løn. Men det er en prioritering fra vores side”, lød det fra lærerformand Gordon Ørskov Madsen kort efter, at aftalen landede.

Sådan søger man

Når man vil søge efteruddannelse, foregår det elektronisk på denkommunalekompetencefond.dk 

Man søger individuelt, men også skoleleder og tillidsrepræsentant skal skrive under.

Danmarks Lærerforenings medlemmer kan dog først søge efter 1. april 2025, når overenskomstmidlerne lægges i fonden.

Og det er rigtigt prioriteret, mener børnehaveklasseledernes formand Marianne Giannini. 

Hun oplever, at det, der er blevet kæmpet for i løbet af forhandlingerne, også er det, der var bred enighed om på Danmarks Lærerforenings kongres. Ikke mindst behovet for mere efteruddannelse, som børnehaveklasselederne især mærker manglen af.

”Det er meget glædeligt, at vi har fået kompetenceudviklingsfonden. Børnehaveklasseledernes opgaver bliver mere og mere komplekse, og vi oplever stor efterspørgsel til at tage på kursus, men mange skoler har ikke mulighed for at sende deres børnehaveklasseledere afsted. Det er simpelthen for dyrt at vikardække. Det er et stort problem”.

Andre vilkår end lærere

Formanden oplevede, at kurserne på tre dage fra Danmarks Lærerforening i dette skoleår blev fyldt lynhurtigt, men at de moduler, der for eksempel nu udbydes på professionshøjskolerne, er for dyre. 

De koster vikardækning, og meget få børnehaveklasseledere får lov til at komme på dem, lyder det.

”Børnehaveklasseledernes vilkår er lidt anderledes end de fleste læreres. Man står tit alene med sin klasse, så man kan ikke bare tage afsted i tre dage og finde en vikar eller en anden løsning, som man måske nemmere ville kunne i et almindeligt lærerteam, hvor man med lidt vikarhjælp ville kunne dække hinandens timer”, siger Marianne Giannini. 

”Skolelederne har været trængt på økonomien i mange år. Jeg håber virkelig, at de vil gøre brug af den nye kompetencefond, for behovet for kompetenceløft er stort herude”.

Det er aftalt, at læreren/børnehaveklasselederen selv, tillidsrepræsentanten og skolelederen skal skrive under på ansøgningen om at få del i kursuspengene, og at man sikrer, at de penge, fonden giver til vikardækning, faktisk går til at dække lærerens opgaver, så man ikke skal arbejde ekstra på et senere tidspunkt.

Ja tak til løntillæg

Udover kompetenceudviklingsfonden indeholder den nye aftalen et årligt tillæg på 7.500 kroner til lærere og børnehaveklasseledere, der arbejder i den almene folkeskole. Det er et element, der glæder børnehaveklasselederformanden. 

”Det er rigtig glædeligt og helt på sin plads, at lønløftet og tillægget kommer alt personale til gode". 

”Til gengæld er det ret ærgerligt, at der intet blev opnået på seniorområdet. Det ville kunne være med til, at vi kunne holde lidt længere på arbejdsmarkedet”.

Udover elementerne i lærernes og børnehaveklasselederenes overenskomst blev der i den generelle overenskomst for alle kommunalt ansatte blandt andet opnået lønstigning, nye barsels- og ferievilkår og en aftale om mulighed for flere tillidsrepræsentanter.

Det indeholder overenskomsten

Aftalen bygger oven på det generelle forlig, som sikrer generelle lønstigninger på 6,5 procent over to år samt forbedrede barselsvilkår og muligheder for opsparing af frihed. Derudover indeholder den nye aftale:

  • Et årligt løntillæg på almenområdet til lærere, uu-vejledere og børnehaveklasseledere på 7.500 kroner. 
  • En kompetenceudviklingsfond på årligt 150 millioner kroner. Ansøgning om penge kan allerede ske fra 1. april.
  • Fritvalgstillægget forhøjes pr. 1. april 2025 med 0,26 % fra 1,38 % til 1,64 %.
  • En ny og mere fleksibel model for aflønning af praktikopgaverne i forbindelse med den nye praktikform, der blev vedtaget med den nye læreruddannelse.
  • Læs den nye overenskomstaftale