Frihedsforsøg: Sådan skulle skolen se ud, hvis det var os, der fik frie hænder

Statsminister Mette Frederiksen har lanceret, hvad hun selv kalder ’en vild ide’. To kommuner – Holbæk og Esbjerg – får omtrent total frihed fra de statslige regler for folkeskolen i tre år. Folkeskolen.dk har spurgt to lærere, en skoleleder, en lærerstuderende og en børnehaveklasseleder, hvordan de ville bruge den frihed.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mette Frederiksen - lærer på Syvstjerneskolen i Værløse, debattør og medlem af bl.a. formandskabet i Rådet for Børns Læring

Hvis du fik frie hænder - hvad skulle der så ske?

"Helt grundlæggende er jeg ikke begejstret for, at kun to kommuner får mere frihed. Der er brug for en øget frihedsgrad på alle landets skoler, og det kan politikerne let overse de næste tre år, mens de retter et nysgerrigt blik mod Esbjerg og Holbæk. Dernæst er det meget vigtigt, at en national overstyring ikke erstattes af en kommunal overstyring. Der må ikke ske det, at friheden strander på rådhuset og aldrig når ud på skolerne. Det er meget afgørende, at skoleledere og lærere får mere frihed til at lave den bedst mulige folkeskole. Det er dem, der ved, hvordan man laver en god skole for alle elever".

Arkivfoto: Thomas Arnbo

"Jeg ville prioritere at afkorte skoledagens længde og dermed frigøre resurser til for det første flere to-lærertimer til gavn for alle elevers faglige udvikling og for det andet en reduktion af lærernes undervisningstimetal. Det sidste er helt nødvendigt for at skabe mere tid til fx at løfte den omfattende inklusionsopgave og til at kunne forberede og differentiere undervisningen endnu bedre - igen til gavn for elevernes faglige udvikling. Dernæst ville jeg afskaffe de nationale test og erstatte dem af en kommunal test- og evalueringsplan, som den enkelte skole skulle have frihed til at tilpasse i overensstemmelse med netop deres elever og deres lokale forhold".

"Endelig skulle den enkelte skole have lov til at afgøre, på hvilken måde man ville sikre sig, at forældrene kunne følge deres barns faglige status og udvikling. Elevplanen skulle altså gøres frivillig, og det skulle være muligt at udvikle lokale strategier for at skabe gennemsigtighed over for forældrene". 

Hvad er det vigtigt at bevare i den nuværende skole?

"Folkeskolens formålsparagraf, fagrækken, fagenes formål og enhedsskolen er forhåbentlig ikke til diskussion. Disse elementer udgør det helt afgørende fundament under folkets skole, og selve fundamentet må ikke vakle". 

Geeti Amiri - lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole og vinder af Hørups Debatpris 2020

Hvis du fik frie hænder - hvad skulle der så ske?

"Jeg tror det ville være dejligt for mange lærere, hvis de fik frihed til at sige 'Der er et eller andet, som ulmer i denne klasse. Nu sætter jeg min planlægning og læreplanen og så videre til side og finder ud af, hvad der er på spil'. Der er desværre mange lærere, som ikke har tid til den basale relationsdannelse med eleverne og til at komme ind under huden og forstå hvad der foregår i klassen. Mere tid til den ville hjælpe de elever, som har skolevægring, tror jeg.

Det tror jeg vil være en kæmpe gave til lærerene i Holbæk og Esbjerg, hvis de får mere tid til relationsarbejdet, for vi ved jo at lyst til læring opstår, når der er tryghed i fællesskabet". 

Hvad er det vigtigt at bevare i den nuværende skole?

"Nu bliver jeg måske upopulær, men jeg synes ikke, at de skal droppe at teste eleverne. Ikke Pisa og den slags - det må de godt lade være med - men der er altså nogen elever som har brug for at få at vide, hvor de ligger fagligt. Jeg er faktisk fortaler for at vi tester løbende, for det giver børnene en fornemmelse for, hvor vi er på vej hen. Som tosproget barn i folkeskolen var det en kæmpe gave at mit danske jævnligt blev testet, og det var det også for andre i min skole, som havde vanskelige vilkår".

I de senere år har der været en modstand mod test blandt lærere, og man har måske glemt at der er nogle børn, som har brug for at blive fulgt tæt. Der er en grund til at vi har prøver og eksaminer i alle dele af vores uddannelsessystem. Hvis det var helt hul i hovedet, så havde vi nok afskaffet det. Test er ikke løsningen på alt, men jeg ville ikke afskaffe dem helt, hvis jeg fik frihed til at indrette skolen, som jeg ville".

Martin Eriksen - skoleleder på Gudumholm Skole i Nordjylland

Hvis du fik frie hænder - hvad skulle der så ske?

"Alt skulle i spil. Og det vil kræve tid med lærerne. Så først og fremmest skulle vi have en masse tid sammen. Alt skulle bringes i spil, og så  skulle vi derudfra komme med en samlet skoleplan for Gudumholm Skole, som vi skulle præsentere for skolebestyrelsen. Og så arbejde med det. Fra et lederperspektiv vil jeg i første omgang være mere optaget af at få involveret medarbejderne end fx at afskaffe nationale test eller forlænge frikvartererne. Det kan godt være det er et kedeligt svar, men som leder er det mit bedste svar til dig. Der skal være tid til grundlæggende diskussioner med medarbejderne, som er ude ved eleverne". 

Tror du ikke, at det første, der ville komme fra medarbejderne ville være kortere skoledage?

"Jo, og så ville jeg sige 'hvorfor?' Vi kan jo godt sige, at vi vil have kortere skoledage eller afskaffe nationale test, men vi skal jo have en drøftelse af hvorfor - og hvad det er vi vil".

Hvad er det vigtigt at bevare i den nuværende skole?

"Det er et superfedt spørgsmål. Det korte svar er ledelsesretten. 

Det lidt længere svar er, at den skole vi har i dag står på en historisk udvikling. Der er jo ikke én eneste politiker, der har truffet beslutninger for at lave folkeskolen dårligere. Hvis jeg går ind og piller nogle ting fra, så kan jeg ikke bare gøre det, uden at se på den kontekst, de er i. Jeg kan heller ikke skabe andre ting, uden at se på konteksten. Så det er et meget svært spørgsmål. Det må være demokratiet og den lokale indflydelse, jeg vil stå på - og så ligger ledelsesretten inden for det.

I helikopter-perspektivet handler det om, at skolen skal have en lokal indflydelse, men vi skal stå på mål for noget i forhold til politikerne. Så det jeg gerne vil bevare er den politiske kontrol med vores skoler, der sikrer, at vi opnår resultater. Og så er det de mål, vi sætter os, vi skal måles på".

Pia Henriksen - lærer på Egelundskolen i Albertslund, kortvarigt kandidat til formandsposten i DLF

Hvis du fik frie hænder - hvad skulle der så ske?

"Så ville jeg først og fremmest sikre mig, at børnene skulle gå kortere tid i skole. Lærerne skulle så bruge den ekstra tid til at forberede ekstra god kvalitetsundervisning. Når det gælder evaluering, ville jeg se på, hvad giver mening. Jeg ville fjerne elevplanerne og nationale test. Jeg ville rydde bordet og give lærerne frie hænder til det, som de mener, vil give undervisningen kvalitet".

Hvad er det vigtigt at bevare i den nuværende skole?

"Det er et svært spørgsmål. Det jeg ville have allermest fokus på er, at det er vigtigt at bevare lærernes engagement. En engageret lærer kan få alle elever til at være glade for at gå i skole. Det engagement er der stadig. Det brænder hos mange lærere, og det skal der værnes om". 

Pernille Brandt - børnehaveklasseleder på Søndermarksskolen i Rønne

Hvis du fik frie hænder - hvad skulle der så ske? 

"Så skulle rigtig mange børn gå mindre i skole, og der skulle være flere to-voksentimer. Det skulle være nemmere at give børn lov at blive i børnehaven, hvis de ikke er klar til at gå i skole. Og hvis de kommer i skole, når de ikke er helt klar, så skulle vi have flere hænder i børnehaveklassen, så vi kan give alle en ordentlig skolestart. Jeg kunne godt tænke mig, at vi ikke skulle sprogvurdere børnene, som det sker i dag.  Jeg ville gerne have friere hænder til, hvordan vi tester børn. Hvis sprogvurderingen skulle være der, så skulle den ikke være så tidligt på året.  Den skulle være senere, så vi havde lært børnene bedre at kende". 

Hvad er det vigtigt at bevare i den nuværende skole?

"At der ikke er for mange lærerskift. Det er sundt, at man skifter nogle lærere mellem trinene. Men nogle har én lærer hele vejen op - det vil jeg gerne beholde. Jeg vil gerne bevare fællesskabet. På min skole er vi rigtig gode til at få at alle til at føle, at vi er en hel skole, vi er en del af det samme, lige meget om vi går i 0. eller 9. klasse.  Mange af de små elever er meget glade for at gå i skole. Jeg ville ønske, at man kunne bevare den skoleglæde, jeg ser, hele vejen op".

Powered by Labrador CMS