Børnehaveklasseledere styrer i højere grad end lærerne deres egen tid, lyder det fra formand for Børnehaveklasselederforeningen Marianne Giannini

Børnehaveklasse-ledere er mere tilfredse med arbejdet end lærere

85 procent af børnehaveklasselederne oplever, at de har mulighed for at levere undervisning af god kvalitet. Det samme gælder kun for 74 procent af lærerne. Også når det gælder arbejdsvilkår, giver børnehaveklasselederne udtryk for en bedre oplevelse end lærerne, viser en stor medlemsundersøgelse fra DLF.

Publiceret Senest opdateret

Næsten halvdelen af børnehaveklasselederne svarer i en undersøgelse, at de har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen. Det samme gælder for 28 procent af lærerne. Børnehaveklasselederne oplever også sjældnere end lærerne, at de må bruge deres forberedelsestid til uforudsete opgaver.

Det er nogle af konklusionerne i den store medlemsundersøgelse, som DLF har gennemført i 2021/2022. Generelt viser undersøgelsen, at lærere og børnehaveklasseledere har oplevet at have haft mere tid til forberedelse og større indflydelse på egne arbejdsforhold de seneste to år under coronapandemien. Samtidig er andelen af lærere, som overvejer at forlade faget, faldet siden 2015.

Formand for Børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini tror, at noget af årsagen til at børnehaveklasseledere er mere tilfredse med deres arbejdsliv, end lærerne er, at børnehaveklasseledere i høj grad styrer deres egen dag.

”Der er ikke så mange ind over planlægningen. Når du er i team, så er du afhængig af andre på en anden måde. Som børnehaveklasseleder bestemmer man meget selv, hvad man fylder i sin dag. Det skal hænge sammen i forhold til de årlige mål. Men man kan tilgå undervisningen på den måde, der passer børnene og børnehaveklasselederne bedst”, siger hun og tilføjer, at der er mange børnehaveklasseledere, der bliver meget længe i jobbet.

Fem procent føler sig dårligt behandlet

På flere parametre har børnehaveklasselederne svaret en anelse mere positivt end lærerne. Blandt andet er lærere og børnehaveklasseledere er blevet spurgt til, om de føler sig diskrimineret eller dårligt behandlet på arbejdet. Her svarer 5 procent af børnehaveklasselederne, at har oplevet det, mens det gælder for hele 10 procent af lærerne.

Børnehaveklasselederne optaget af grøn omstilling

81 pct. af medlemmerne af Danmarks Lærerforening oplever i nogen grad eller i høj grad, at foreningen samlet set opfylder deres behov. Der ses i undersøgelsen en tendens, hvor dem, som har modtager rådgivning af DLF, i højere grad oplever, at foreningen opfylder deres behov.

Når det gælder tilfredsheden med Danmarks Lærerforening, er der også områder, hvor børnehaveklasseledernes svar adskiller sig fra lærernes.

53 pct. af medlemmerne ønsker i nogen grad eller i høj grad at have indflydelse på foreningens arbejde. Men når det gælder børnehaveklasselederne, ønsker kun 43 pct. af børnehaveklasselederne i nogen grad eller i høj grad at have indflydelse på foreningens arbejde.

Marianne Giannini tror, at det kan hænge sammen med, at børnehaveklasselederne mangler indflydelse i Danmarks Lærerforening.

”Det kan hænge sammen med, at børnehaveklasselederne ikke har en repræsentant i hovedstyrelsen. Derfor kan der være nogle, der føler, at det er sværere at gå ind i det faglige arbejde”.

Børnehaveklasselederne vurderer størstedelen af elementerne af foreningens arbejde vigtigere end lærerne. På en række punkter er lærere og børnehaveklasseledere blevet bedt om på en skala 0 til 10 at vurdere foreningens indsats. Især vurderer børnehaveklasselederne i højere grad end lærerne, at det er vigtigt, at Danmarks Lærerforening bidrager aktivt til den grønne omstilling. Her ligger lærernes gennemsnit på 6, mens børnehaveklasseledernes gennemsnit er på 7.

Konkrete ønsker fra børnehaveklasselederne

Medlemmerne har også haft mulighed for at komme med andre ønsker til konkrete ydelser, som DLF kan bidrage med. Her har flest medlemmer nævnt, at de vil have mere fokus på børnehaveklasseledernes arbejdsforhold. Dette drejer sig både om arbejdstid og løn, samt at børnehaveklasselederne vil have en repræsentant i DLF’s hovedbestyrelse.

”Lønnen kan vi ikke gøre så meget ved, for vi har en anden uddannelse. Men jeg vil rigtig gerne fortsat arbejde for, at når man får en børnehaveklassestilling, så skal man automatisk tilbydes efteruddannelsesmodul, som giver indsigt i Fælles mål for børnehaveklassen og kompetencer i klasseledelse med mere. Som ny børnehaveklasseleder skal du ind og styre seks forskellige kompetenceområder, klasserumsledelse og forældresamarbejde, som du som pædagog ikke nødvendigvis er uddannet til”, siger Marianne Giannini.