Anmeldelse:

All in for naturen

Uberørt ’natur’ i haven i form af vilde blomster, et rodehjørne som insekthotel og et hjørne med u-slået græs er blevet allemandseje. Men hvilken plads skal biodiversitet og skolehaver have i skolen? Bogen her er fortrinsvis for de virkelig dedikerede.

Publiceret

Fakta:

Pædagogisk Praktisk Permakultur – Permakultur og skolehaver i skoleverdenen

Forfattere: Carmen Holmstrup & Christian Lykou

265 kroner

207 sider

Forlag: Pædagogisk Praktisk Permakultur

Vi skal alle gøre vores lille del af at få biodiversiteten på - om ikke på ret køl, så i hvert fald så godt, at vi har forsøgt at få aflad for alt det andet, vi inderst inde godt ved ikke gavner naturen: Tøjforbruget som står for 10% af danskernes CO2-udledning, opvarmning af vores utætte huse som står for 20% af samme. Men det er enklere at fokusere på det, vi kan overskue, på flyrejserne (1,8-2,2% CO2 – globalt set og 5% for Danmark), eller på et vildt hjørne af haven. Det er tanken der tæller, vel vidende at det der virkelig gør en forskel, er de store politiske beslutninger med handling.

Når det er sagt, støtter jeg ethvert tiltag, der kan være med til at ændre alles mindset i forhold til, at tilpasse vores levevis i en mere bæredygtig retning. Vi har i Danmark bundrekord i Europa i forhold til arealer med vild natur. Og vi er i Danmark verdensmester i agerbrug med monokultur og i at producere svine- og oksekød med kendte konsekvenser. Produktion af en oksemørbrad udleder lige så meget CO2 som en biltur til Paris, så her er der virkelig et sted, hvor vi alle kan gøre en mærkbar forskel. Fødevarestyrelsens nyeste anbefalinger anbefaler da også, at vi skærer kødforbruget ned til 350 gram om ugen og skuer op for bælgfrugter og grøntsager.

Bogen ’Pædagogisk Praktisk Permakultur – Permakultur og skolehaver i skoleverdenen’ er som udgangspunkt for dem, der vil gå all in. Bogen sætter fokus på, at der er andre måder at producere og indrette vores liv. Den består af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del gør forfatterne rede for at arbejde med permakulturens etikker og principper som didaktisk redskab. Permakulturens etikker består af omsorg for mennesker, omsorg for jorden og fair fordeling.

Didaktikken skal leve op til etikken og permakulturens principper skal forstås som en holistisk tilgang både til den enkelte elev og til elevgruppen. Permakulturens mindset er en række principper, som de fleste kan være enige i: Observer før du agerer, høst energien når den er tilgængelig, bliv bevidst om din rolle som forbruger og handl ud fra det, udnyt produkter fuldt ud, sæt farten ned og lad naturen bestemme tempoet.

I den praktiske del formidles konkrete øvelser med inspiration til at handle på klimaudfordringer. Øvelserne kan være fine som inspiration, men svære at integrere i en skemalagt skolehverdag, observation af solen 3-4 dage fordelt over hele året, undersøgelse af vand/kulstofindholdet i et stykke træ over tid eller undersøg jordens sammensætning over tid – gerne over flere år.

'Pædagogisk Praktisk Permakultur' kan for mange være en radikal fremmed tilgang til at drive skole på, men kan i rette sammenhæng være en god inspirationskilde til at arbejde med skolehave og en mere holistisk tilgang til læring. Den rette sammenhæng kan være en fri- og efterskole, hvor dyrkningsformer er et centralt element på skoleskemaet.