To ud af tre lærere og pædagoger i projektet har ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ fået ny viden til at inkludere børn med særlige behov.
To ud af tre lærere og pædagoger i projektet har ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ fået ny viden til at inkludere børn med særlige behov.

Skoleprojekt: Det nytter at give lærere redskaber til at inkludere elever i idræt og bevægelse

Det treårige skoleprojekt Bevægelse for alle har haft succes med at give lærere og pædagoger viden og redskaber til at inkludere børn med særlige behov i idræt og bevægelse. Det er sket gennem udviklingen af en aktivitetsdatabase og en kursusmodel.

Publiceret Senest opdateret

Det kan være en udfordring for elever med psykiske, kognitive, sensoriske eller fysiske funktionsnedsættelser at deltage, når lærere skaber bevægelse i undervisningen. Det fik i 2020 Videnscenter om handicap til at søsætte projektet Bevægelse for alle.

Et år inde i projektet åbnede den første version af databasen aktiviteterforalle.dk, som gør det let for lærere og pædagoger på mellemtrinet og i udskolingen at tilpasse en aktiviteter til deres elever.

Databasen indeholder 150 aktiviteter, som på skoleområdet er delt op i trivsel, bevægelse i fagene og faget idræt, og der er knyttet både et tilpasningshjul og dialogkort til. Med tilpasningshjulet kan læreren skrue på elementerne i bevægelsesaktiviteterne og dermed gøre aktiviteterne inkluderende, mens dialogkortene nuancerer elevernes forståelser for hinandens styrker.

Eksempel på tilpasning

Figurløb er en trivselsaktivitet med bevægelse for 7. til 9. klasse. Øvelsen består af tre trin:

Planlæg en figur

Eleverne planlægger en figur, de kan gå eller løbe på 10 til 15 minutter. De kan eventuelt planlægge figuren dagen inden, de skal igennem den.

Afsted på ruten

Eleverne har en tracker tændt, så de kan se på et kort, hvordan de bevæger sig.

Vis jeres figur

Eleverne færdiggør ruten og kan se deres planlagte figur tegnet ind på kortet. De viser deres ruter til hinanden.

Generelle tilpasninger

Eleverne kan lave aktiviteten på en stor boldbane.

Kognitive og psykosociale udfordringer

Lad eleverne planlægge ruten nøje - aftal hvem, eleven er sammen med, hvem der gør hvad, og hvornår I skal gå ruterne.

Bevægelsesudfordringer

I kan cykle ruten, hvis det er lettere. Eleverne kan også lave deres figur på et mindre område.

Synsudfordringer

Brug snor til at tegne en figur på for eksempel en boldbane eller i skolegården.

Kilde:  aktiviteterforalle.dk

Lærere arbejder i højere grad med bevægelse

Databasen er udviklet i samarbejde med ti skoler. Herefter blev yderligere 17 skoler koblet på. De 27 skoler har deltaget i et forløb med workshopper om, hvordan lærere og pædagoger med udgangspunkt i redskaberne i databasen skaber bevægelse for alle elever.

Nu viser en spørgeskemaundersøgelse blandt 318 deltagere i forløbet, at to ud af tre ’i meget høj grad’ eller ’høj grad’ har fået ny viden til at inkludere børn med særlige behov i bevægelsesaktiviteter. Samme andel svarer, at de har fået ny viden om, hvordan de tilpasser bevægelsesaktiviteter til målgruppen.

Halvdelen af respondenterne svarer, at de i højere grad arbejder med bevægelse efter at have deltaget i projektet. Mange af dem begrunder det med et ændret mindset, hvor et øget fokus på vigtigheden af bevægelse og bevægelsesglæde er rykket i centrum, ligesom deres viden og motivation for at arbejde med bevægelse er blevet øget igennem projektet.

Manglende tid er udfordring

Evalueringen viser også, at lærere og pædagoger møder visse strukturelle udfordringer, når de afprøver redskaberne fra workshoppen.

Mens 54 procent svarer, at de har afprøvet nogle af de ting, de har lært på workshopperne, melder knap halvdelen tilbage, at de ikke har afprøvet redskaberne i praksis.

”Når man dykker ned i årsagerne, tegner der sig et tydeligt billede. Hele 52 procent angiver ’Manglende tid’ som en årsag til, at de ikke har afprøvet de værktøjer, de har fået på workshopperne”, skriver videnomhandicap.dk i en kommentar til evalueringen.

Det stemmer overens med det, undervisere i andre undersøgelser beskriver som hæmmende faktorer for inklusion i bevægelse.

”Det tyder på, at manglende tid ikke er en selvstændig udfordring for deltagerne i dette projekt, men i stedet bunder i mere organisatoriske og strukturelle udfordringer, som generelt gør sig gældende for lærere og pædagoger”, sammenfatter videnscentret.

Databasen er nem at gå til

Projektdeltagerne har generelt haft en positiv oplevelse med aktivitetsdatabasen, der beskrives som nem at bruge. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 80 procent, at deres oplevelse af databasen er enten meget positiv eller overvejende positiv. Ingen af de adspurgte opleveler aktivitetsdatabasen som negativ.

Formålet med kursusmodellen med workshopper var dels at udbrede viden om aktivitetsdatabasen og dens redskaber, men også at give deltagerne viden om hvordan alle børn kan inkluderes i bevægelsesaktiviteter. Deltagerne fik derfor også indsigt i specialpædagogik, -didaktik og organisering.

Deltagernes vurdering af workshopperne er generelt positiv. Næsten fire ud af fem svarer, at de enten er meget positive eller positive stemte overfor workshopperne.

Udviklingsarbejdet fortsætter med nye skoler

Videnscenter om handicap fik i begyndelsen af i år bevilget 1,3 millioner kroner fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til at føre arbejdet med bevægelsesglæde og inklusion på landets folkeskoler videre.

Som en del af projektet vil der blive udviklet et interaktivt digitalt undervisningsredskab, som gør det nemmere for lærere og pædagoger at koble bevægelse og fagligt indhold. Der udvikles også 40 tilpassede lege- og bevægelsesaktiviteter målrettet indskolingen.

Videncentret søger netop nu efter fire skoler, som vil teste en prototype af det interaktive digitale undervisningsredskab. Det indebærer, at alle lærere og pædagoger i indskolingen skal deltage i en workshop i februar næste år, hvorefter de i fire-fem uger skal afprøve de redskaber, de får præsenteret. Herefter venter en workshop i april, hvor skolerne kan give videnscentret feedback.

Powered by Labrador CMS