Økonomi

Gordon Ørskov Madsen og Danmarks Lærerforening har taget initiativ til Skoleøkonomisk Forum.

DLF samler eksperter, der skal udvikle en bæredygtig økonomi under folkeskolen

Danmarks Lærerforening står bag et nyt forum af eksperter, som skal komme med bud på løsninger på folkeskolens pressede økonomi.

Publiceret Senest opdateret

Skoleøkonomisk Forum. Det er titlen på et helt nyt forum af eksperter, som Danmarks Lærerforening står bag.

Det nye forum består af 15 medlemmer med forskellige baggrunde og perspektiver på folkeskolens rammer og økonomi. De skal i fælleskab arbejde med folkeskolens økonomiske udfordringer, som blandt andet er udfordret af stigende udgifter til specialområdet.

"Folkeskolen er en af vores vigtigste samfundsbærende institutioner, og det er helt afgørende for Danmark, at vi har en stærk og økonomisk bæredygtig folkeskole. Men i disse år står skolerne over for nogle store, strukturelle udfordringer. Disse udfordringer ønsker vi med oprettelsen af Skoleøkonomisk Forum at drøfte med nogle af landets fremmeste eksperter med henblik på at udfordre og inspirere samt udvikle varige løsninger i fællesskab”, siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen i en pressemeddelelse.

Udover lærerformanden selv er også skoleledernes formand Claus Hjortdal med i det nye forum, som også består af tidligere undervisningsminister Ellen Trane Nørby og cheføkonom i KL Morten Mandøe.

I det nye forum sidder også af to økonomiprofesssorer. Den ene er professor ved Aarhus Universitet Nina Smith, som udtaler, at hun som en del af det nye forum gerne vil ”bidrage til diskussionen om, hvordan udfordringerne for folkeskolen kan løses”.

Den anden er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh.

“Med Skoleøkonomisk Forum åbnes for en vigtig diskussion af, hvordan de økonomiske styringsmodeller påvirker skolernes ledelsesrum. God økonomistyring er i høj grad et spørgsmål om fordelingen af ressourcer mellem skolerne. Lige behov skal imødekommes lige, og ulige behov skal imødekommes med differentierede bevillinger. Så enkelt er det”, siger han.

De 15 medlemmer

· Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef ved Via University College

· Anne Vang, rektor på Københavns Professionshøjskole

· Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

· Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv

· Ellen Trane Nørby, fhv. Undervisningsminister

· Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening

· Klaus Majgaard, rådgiver i offentlig ledelse og styring

· Martin Østergaard, stadsdirektør i Aarhus Kommune

· Mikkel Haarder, underdirektør i Dansk Industri

· Morten Mandøe, cheføkonom i KL

· Nina Smith, professor ved institut for Økonomi på Aarhus Universitet

· Per B. Christensen, formand for Danske Professionshøjskoler

· Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

· Pia Gjellerup, direktør i Center for offentlig-privat innovation

· Torben Tranæs, forskningsdirektør hos Vive