Beparelser

Københavns Lærerforenings Kolonier trues af massive besparelser

Publiceret

Københavns Lærerforenings Kolonier har 125-års jubilæum i år. Men måske kan dette være den sidste sommer med feriekolonier for københavnske skolebørn, frygter Københavns Lærerforenings formand Katrine Fylking. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalgetvil reducere Køb enhavns Kommunes tilskud til kolonierne med 4,7 mio. kr. eller 37 procent næste år. 

"Det får betydning for 3.000 børn og river tæppet væk under Kolonierne”, siger Katrine Fylking på klfnet.dk

klfnet.dk: "Børnene glæder sig til sommerkoloni - nu mangler kun lærerne"