Det var i forbindelse med et rundbordsinterivew om læreres retsløse stilling ifbm elevanklager, at Danmarks Lærerforening foreslog faste retningslinjer om blandt andet en mæglingssamtale mellem forældre og lærere for at nedtrappe konflikten.

KL om beskyldningssager: Fast anbefaling om forældresamtale er ikke vejen frem

Der er god grund til at se på at blive bedre til at nedtrappe konflikter mellem lærere og forældre i beskyldningssager, mener KL. Men de vil ikke gøre en konfliktnedtrappende samtale til fast anbefaling i kommunerne.

Publiceret Senest opdateret

Når forældre eller elever anklager en lærer for vold eller ulovlig magtanvendelse, skal lederen som noget af det første indkalde forældrene til en samtale, hvor læreren er til stede og kan fortælle sin side af historien.

Det mener Danmarks Lærerforening, der gerne vil have fokus på at skabe mere dialog mellem parterne i de svære beskyldningssager.

For det er et stigende problem, at lærere bliver uretmæssigt fyret eller bortvist efter beskyldninger om magtanvendelse, vold eller upassende opførsel, oplever juristerne i Danmarks Lærerforening.

De fortæller, at skoleledelser og kommuner oftere og hurtigere tyer til de allerhårdeste sanktioner, når der kommer anklage mod en lærer. Også selvom sagen ifølge DLF ikke er undersøgt godt nok.

Det har Folkeskolen sat fokus på og beskrevet i en række artikler.

Mange af sagerne har det til fælles, at parterne aldrig får talt rigtigt sammen, før den uberettigede fyring eller bortvisning falder, lyder det i Danmarks Lærerforening.

Derfor foreslog foreningen tilbage i februar, at en konfliktudredende mæglingssamtale bør være en fast anbefaling eller forslag til skolelederen i kommunernes vejledninger til håndtering af disse typer sager.

I Kommunernes Landsforening anerkender man behovet for god dialog mellem parterne:

”Det her er et emne, kommuner og skoler tager ekstremt alvorligt, og jeg oplever et meget stort fokus på at sikre lærernes retssikkerhed og høre deres side af sagen. Jeg er derfor også enig i, at det er en rigtig god idé hele tiden at se på, hvordan man lokalt kan blive endnu bedre til at arbejde med at nedtrappe potentielle konflikter mellem forældre og lærere", skriver KL-direktør Kristian Heunicke i en mail til Folkeskolen.

Men han mener ikke, at en fast anbefaling i alle kommuner blandt andet om en mæglingssamtale, er den rette vej at gå:

"Samtidig løses denne type sager bedst gennem lokal dialog mellem de berørte parter, og jeg mener ikke, at nationale, detaljerede retningslinjer for denne lokale dialog er vejen frem", skriver Kristian Heunicke videre.

Lærerformand: Folks liv bliver ødelagt

I Danmarks Lærerforening er man ærgerlig over, at KL ikke vil gøre den udredende samtale til fast procedure, når kommuner og skoler håndterer beskyldningssager fra forældre:

”Der er jo tale om situationer, hvor folks liv bliver ødelagt, og hvor der ingen grund er til at afskedige lærere så hurtigt, som kommuner har gjort flere steder. Hvis man i stedet får trukket vejret og gennemført en samtale, kunne man være endt et meget bedre sted til gavn for alle".

"Der skal vi i fællesskab have fundet nogle redskaber, og det her kunne have været helt oplagt", siger formand i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

KL: Klarere rammer vil give lærere større tryghed

Et andet redskab, som både Gordon Ørskov Madsen samt skolelederformand Claus Hjortdal forslog sammen tilbage i februar, er en omskrivning af ordensbekendtgørelsen, som indeholder reglerne for lovlig magtanvendelse.

Reglerne for, hvad lærere egentlig må og ikke må, når de for eksempel skal gribe ind i en elevkonflikt uden at blive dømt for ulovlig magtanvendelse, er nemlig for uklar, mener de.

Derfor er lærerforeningen, Skolelederforeningen og Skole & Forældre blevet enige om at henvende sig til Børne- og Undervisningsministeren for at se på bekendtgørelsen.

Og det arbejde vil KL meget gerne være med i, skriver Kristian Heunicke.

"...Til gengæld ser vi gerne, at der fra centralt hold bliver udarbejdet en vejledning med klare, brugbare retningslinjer for de ansattes handlemuligheder, når de står i vanskelige situationer, hvor magtanvendelse for eksempel kan være nødvendigt. Det vil give lærere og pædagoger større tryghed og sikkerhed, når de skal håndtere de svære episoder i hverdagen. Det arbejder bidrager vi meget gerne til”.

Hjortdal: Lad os finde en løsning sammen

Også i Skolelederforeningen og i foreningen Skole og Forældre var man tilbage i februar glad for DLF's idé om den fælleskommunale vejledning om en mæglingssamtale.

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal tager det dog ikke så tungt, at KL ikke vil være med til at udbrede anbefalingen om en fast mæglingssamtale.

Men han peger på, at det snart er på tide at tage en rigtig snak med KL:

"Nu har der været forskellige løsningsforslag og holdninger den ene og den anden vej og her på folkeskolen.dk. Og jeg tror, vi skal mødes og have en rigtig snak snart. Det vil være det mest konstruktive".

Selvom KL ikke vil være med til at gøre mæglingssamtalen til fast procedure, er man i DLF i øjeblikket ved at udarbejde en skabelon til en vejledning om håndtering af forældreklager inklusive et afsnit om en mæglingssamtale, som kommunernes MED-udvalg rundt omkring i landet kan bruge, hvis de vil.

Formand i Skole & Forældre Rasmus Edelberg synes ikke, at KL's afvisning af en fast anbefaling om mæglingssamtale skal stå i vejen for, at man lokalt fortsat arbejder for mere og bedre dialog mellem forældre og lærere.

"Også i skolebestyrelser kan vi udarbejde principper og mål for, hvordan vi allerbedst får en god og konstruktiv dialog på tværs, også i svære sager som de her. I mange tilfælde vil mere dialog kunne løse rigtig meget", siger Rasmus Edelberg.