Debat

Folkeskolens leder: Relationer under pres

Lærer-elev-relationen er en af de vigtigste lærerkompetencer. For øjeblikket er den under pres fra flere fronter.

Publiceret Senest opdateret

Relationen mellem lærer og elev er temaet på omtrent alle sider i årets sidste nummer af Folkeskolen. Børnehjemslæreren, der slås med sne med eleverne i skoletiden. Den helt nyuddannede lærer, der tager ved lære af en relationsstærk efterskolelærer. Humoren som et vigtigt værktøj i den daglige undervisning.

Læreren er den enkeltfaktor, der har den største betydning for, hvor meget eleverne lærer. Og én af de tre vigtigste lærerkompetencer er relationskompetencen, viser forskningen. Børn har brug for at føle, at de betyder noget for den voksne – det er afgørende for deres trivsel og fremmende for deres læring.

Når barnet er charmerende, og læreren har overskud, kommer det helt af sig selv. Men vi kan ikke satse på, at de to faktorer er til stede i hver eneste lærer-elev-relation hver eneste dag. Derfor er relationskompetencen en professionel kompetence, man lærer og løbende arbejder med – og prøver at finde en måde at være relationskompetent lærer på, som er autentisk for én selv.

For mange mennesker er der et fysisk, kropsligt aspekt af relationer, ikke mindst i forhold til børn. At have sneboldkamp, at kramme, at give highfives, at trøste, at tumle, at tage på skødet. Inde i bladet kan du møde en lærer, Carmina Cordeiro, som aldrig mere vil røre ved en elev, heller ikke for at trøste, hvis barnet er faldet og har slået sig. Hun blev afskediget øjeblikkeligt, da tre elever beskyldte hende for at have lagt hånd på dem. Og som det også fremgår af Folkeskolens artikelserie, så er det ikke alle elever, der bryder sig om, at læreren rører ved dem, selv om de ved, at det er godt ment.

Så hvis den gode relationskompetente pædagogik skal overleve i danske klasselokaler, skal lærere, pædagoger og skoleledere tale højt med hinanden om, hvordan man på én gang viser eleverne, at man vil dem, er autentisk og ikke overskrider deres grænser.

Og jeg gentager lige, så det også kan høres helt ind på rådhuset i Vejen, hvor man for nylig besluttede at spare læreren væk i nogle timer om ugen i udskolingen: En god relation mellem lærer og elev er altafgørende for trivsel og læring. Det kan en computer ikke levere.