Under overskriften Fridays for Future er unge verden over gået på gaden og krævet klimahandling. Nu kan Københavns Kommunes ungeråds anbefalinger komme til at pålægge kommunens folkeskoler en grøn handleplan.

Grøn handleplan lægger op til at få klima ind i fagene på de københavnske skoler

Der skal laves en grøn handleplan for hovedstadens skoler på baggrund af anbefalinger fra kommunens ungeråd. Det vedtog kommunalbestyrelsen i København i går.

Publiceret

FAKTA: HER ER UNGERÅDETS SYVANBEFALINGER

1. Bæredygtighed skal ind i alle fag. Konkrete løsninger skalfindes af en taskforce bestående af relevante aktører. F.eks. kanman: læse klimalitteratur i dansk, lave plantebaseret mad imadkundskab eller regne på CO2-kvoter i matematik.

2. Alle skoler skal have et grønt råd, der fungerer side omside med elevrådet. Det grønne råd kan ligne det som GrønSkole-skolerne har nu.

3. Der skal være et grønt valgfag. Det skal være for deelever, der vil lære endnu mere. Her er der er meget at hente iKlima Ambassadør Uddannelsen.

4. Der skal være grønne fysiske læringsrum: dvs. naturenskal indgå direkte i undervisningen. Det behøver ikke være på selveskolen, men også udflugter kan det samme. (Her menes der altså ikkebare en eller to udflugter om året)

5. Lærerne skal opkvalificeres til at varetageklimaundervisning. Det er vigtigt, at deres timer købes fri.

6. Der skal være flere grønne forløb og klimaforløb i ÅbenSkole.

7. Skolerne skal mindske deres økologiske fodaftryk frasamtlige aktiviteter. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bæredygtighed skal være en del af fagene i de københavnske folkeskoler.

Sådan lyder det i anbefalingerne fra Københavns Kommunes ungeråd, som et politisk flertal i går pålagde skoleforvaltningen at udarbejde en handleplan på baggrund af.

Forslaget pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med andre relevante forvaltninger at udarbejde en grøn handleplan for folkeskolerne, som blandt andet skal tage udgangspunkt i kommunens ungeråds forslag.

Verdensmålene indtager folkeskolen

En af anbefalingerne er, at bæredygtighed skal ind i alle fag. Som eksempel nævnes, at man kan læse klimaliteratur i dansk, lave plantebaseret mad i hjemkundskab og regne på co2-kvoter i matematik.

"Klimaforandringerne er den største udfordring, vi står over for, og derfor kan vi ikke vente med at handle", lød det fra Mette Annelie Rasmussen fra Radikale Venstre, der stillede forslaget sammen med Enhedslisten og SF.

"Skal vi i mål med den grønne omstilling, skal vi kigge både på skolen som fysisk ramme og som læringsrum", tilføjede hun.

Borgerlig modstand mod at diktere indhold

Venstre og Konservative stemte som de eneste partier imod forslaget. Venstres Jens-Kristian Lütken understregede, at folkeskolen efter hans mening først og fremmest har brug for ro - særligt efter halvandet år med corona.

Desuden opponerede han imod, at man vil bestemme det konkrete indhold i undervisningen.

"Man blander sig i, hvad den enkelte lærer skal undervise i. Hvis man skal undervise i klimalitteratur i dansk, hvad skal man så pille ud? Det skylder man at svare på", sagde han og tilføjede:

Minister roser lærerne: De har gjort elever klimabevidste

"Vi har i Venstre fuld tillid til, at vores dygtige folkeskolelærerne nok skal tage en af tidens største udfordringer op af egen drift. Det behøver vi ikke at blande os i".

Konservatives Helle Bonnesen tilføjede:

"Lærerne skal have fokus på læringsefterslæb og at få genetableret den almindelige trivsel og ro i hverdagen. Den bedste skole får man, hvis lærerne har initiativet i stedet for at blive detailreguleret fra centralt hold".

SF: Læseplaner rangordner allerede indhold

Skolerne har allerede læseplaner, der er udtryk for, at man vurderer, at nogle ting er vigtigere end andre at beskæftige sig med i undervisningen, lød det fra SF's Klaus Mygind.

"Det her spørsgmål er en af de vigtigste ting. Derfor kan jeg med god samvittighed sige, at jeg synes, vi skal stille det krav, at der arbejdes systematisk med klima og bæredygtighed i den vigtigste kulturinstitution", sagde han og tilføjede:

"Det er et af de vigtigste spørgsmål lige nu, og derfor er det også det, folkeskolen skal uddanne til".

Enhedslistens Gorm Anker Gunnersen understregede, at man ikke skal diktere det konkrete, faglige indhold i folkeskolen, og at handleplanen ikke skal følge Ungerådets forslag en-til-en.

Han understregede dog, at partiet meget gerne ser, at handleplanen er klar allerede, så den kan blive en del af budgetforhandlingerne i august.

"Det er på mange måder allerede for sent at handle. Det, vi tager stilling til i disse år, er, om der skal være en fremtid for civiliseret liv for mennesker", sagde han.

"Så det er ud fra et pædagogisk hensyn, at der skal iværksættes handling. De unge menensker har brug for at se, hvad det er for konkrete virkemidler, der kan bringe dem ud af denne meget dystre fremtidsudsigt".

Radikale: Corona lægger op til forandringer

Heller ikke Radikale er bekymrede for at pålægge skolerne opgaven med at implementere en grøn handleplan på bagkant af coronanedlukningerne.

"Corona har om noget givet os den mulighed, at vi kan gøre det anderledes, end vi gjorde, da vi lukkede ned. Under corona lavede man skole udenfor. Det er en af de ting, der indgår i forslaget fra Ungerådet. De vil gerne se os lave skole på en ny måde", sagde Mette Annelie Rasmussen, som tilføjede:

"Ordet handleplan kommer fra Generation Grøn. De vil gerne se noget handling. Det synes jeg, vi responderer på. Det er klart, at den skal passes ind i det pædagogiske tilbud i øvrigt. Men vi skal gribe muligheden og lytte til den næste generation".

Robot-drivhuse skal lære elever om klima og fødevareproduktion

Socialdemokratiet stemte for forslaget, men betingede sig, at alle relevante aktører omkring folkeskolen bliver taget med på råd.

"Vi skal give os god tid til at finde de gode løsninger uden at stresse skolerne unødvendigt efter et coronaår, der har taget hårdt på alle", lød det fra partiets ordfører Sofie Seidenfaden.

Alternativet stemte for forslaget, men stillede ændringsforslag om, at ordet handleplan blev erstattet med 'eksempelsamling og idékatalog' for at sikre, at processen ikke blev for kort og implementeringen forhastet.

"Det er langt mere åbent og tager bestik af alt det gode, der i forvejen sker i folkeskolen. Så skal vi tids nok nå til at tilføre midler og yderligere understøtte pædagogisk udvikling på dette vigtige punkt", sagde partiets ordfører Kim Hjerrild. Ændringsforslaget blev dog nedstemt.