Bachelorprojekt

"En rar fornemmelse indeni"

Sille Ingemann Vium og Katrine Sofia Degnegaard er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt om arbejdet med craft-psykologisk tilgang til håndværk & design i 5. klasse

Lektor Jessica Verge Hansen fra KP har indstillet Sille Ingemann Vium og Katrine Sofia Degnegaard til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse: 

"De studerende med deres opgave formår at reflektere over og diskutere folkeskolens centrale udfordringer på en ekstremt kvalificeret og didaktisk måde. De studerende har med deres undersøgelse taget et teoretisk begreb og ideal og gjort det praksisnært, didaktisk og håndterbart i en folkeskolepraksis, hvilket vi ser som en kæmpe styrke og som noget der bør anerkendes – og ikke kun af os. De studerende viser med deres bachelor at de ikke blot formår at lave teoretiske analyser, men samtidigt også formår at videreudvikle teorien til den konkrete praksis som de tager del i i folkeskolens komplekse hverdag."

Sille og Katrine har undersøgt hvordan man med hjælp fra ‘den didaktiske flow-model’ kan se nærmere på undervisningsrammernes betydning for craft-psykologi, herunder flow og selvbestemmelse, i håndværk & design-undervisningen i 5. klasse?

Hent projektet er:

"En rar fornemmelse indeni - en craft-psykologisk tilgang til håndværk og design i 5. klasse"

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.